Национална конференция „Преканцерози на гастроинтестинален тракт“

Национална конференция „Преканцерози на гастроинтестинален тракт“

В периода 10-11 май 2019 г. в х-л „Мелия Гранд Ермитаж“, к.к. „Златни пясъци“ се проведе Национална конференция „Преканцерози на гастроинтестинален тракт“. Организатор бе Българското дружество по гастроентерология. Лекция за мястото на имунотерапията изнесе д-р Ася Консулова под атрактивното заглавие: Имунотерапията – нов данък или добавена стойност в гастроентерологията. Поканата към нея беше отправена поради дългогодишния опит и научни публикации, които д-р Консулова има в областта на имуно-онкологията. В отговор на зададени въпроси, тя отговори: “ Имунотерапията за сега е все още в бъдещето за пациентите с тумори от храносмилателната система, но мястото й в лечението на карцином на стомах, черен дроб, хранопровод и черва съвсем скоро ще бъде утвърдено.“
През Април на редица форуми като Пролетните Варненски Дерматологични дни, Международна Конференция по Колоректален карцином в Скопие, Македония, д-р Консулова бе гост-лектор и изнесе серия от лекции за мястото на имунотерапията при Малигнен меланом, карциноми на бял дроб и пикочен мехур.