2019-обява-9088468/21.05.2019 Ежедневна стерилизация на инструментариум и материали (операционно бельо и облекло, хирургични материали и инструменти)

Обява – публ.21.05.2019

Документация – публ.21.05.2019

Информация за публикувана обява – публ.21.05.2019

Информация за удължаване срока за получаване на оферти – публ.06.06.2019

Протокол – публ.18.06.2019

Договор – публ.11.07.2019