Онкогинеколози от КОЦ-Бургас извършиха една от най-сложните операции, 4 часа отстраняваха два тумора едновременно от бургазлийка

Онкогинеколози от КОЦ-Бургас извършиха една от най-сложните операции, 4 часа отстраняваха два тумора едновременно от бургазлийка

Първото нещо, което жената чула от местни лекари  след поставяне на диагнозата, било: „В Бургас няма да ти свършат работа, отивай в София”. Тя обаче ги опровергала, като се обърнала за помощ към екипа на КОЦ

 Хирурзи от Комплексен онкологичен център – Бургас извършиха най-сложната и тежка операция в онкогинекологията – радикална хистеректомия по Вертхайм. Забележителното в случая е, че при операцията, продължила четири часа и половина, те са отстранили  два тумора едновременно. Първият  е премахнат от левия яйчник и е с размери колкото  портокал (12×9см), а вторият  от шийката на матката. Пациентката е 59-годишна бургазлийка. В момента жената провежда лъчелечение. Интервенцията е една от най-трудните, защото първо се премахва туморът, а след това се извършва тотална тазова лимфна дисекция и се отстранява матката заедно с маточната шийка. Сложността обаче се удвоява, когато туморът е повече от един.

  За интервенцията екипът с водещ оператор началникът на Отделението по онкогинекология д-р Павел Добрев и колегите му д-р Стефан Миринчев, д-р Нина Добрева и анестезиолозите бяха поздравени от управителя на КОЦ-Бургас проф. Христо Бозов.

  Според хистологията огромното образувание на яйчника е доброкачествено, но фактът, че е било в  голяма близост и е притискало магистрални съдове е усложнило  операцията поради риска от кръвозагуба. Другият тумор, който  е локализиран в шийката на матката, е злокачествен и един от най-агресивните. Голям  процент от смъртността при жените идва именно от този вид заболяване – карцином на шийката на матката. Поради тази причина от КОЦ-Бургас провеждат периодично  безплатни профилактични прегледи.

 „Нашите хирурзи не за първи път извършват радикална хистеректомия по Вертхайм. На месец имат поне по една подобна операция. Интересното при  тази пациентка бе, че тя е с две локализирани туморни формации, което наложи много стриктно обсъждане на стратегията по време на операцията и перфектна координация между  колегите”, заяви проф. Бозов.

 

 В КОЦ-Бургас има не само огромен екип, който работи за здравето на жените, но и затворен цикъл на лечение, което означава – диагностика, оперативно и терапевтично лечение и възможност за явяване  на ТЕЛК за онко болни.

 

 Комплексният онкологичен център се променя с бързи темпове, които в последните месеци личат особено много в Отделението по онкогинекология.

 

 „След назначаването на д-р Добрев за началник на Отделението по онкогинекология се промени и отношението на пациентите, защото по негова идея се въведоха няколко новости. Когато пациентите постъпват, ако желаят,  могат да гледат на монитор видео и да им бъде обяснено какво ще се случва с тях по време на операцията, а това е важно, за да знаят какво ги очаква. Не всички желаят, но тези, които искат да се запознаят, имат тази възможност.  А ние държим нашите пациенти да са информаирани. Много важно за нас е, че след назначаването на д-р Добрев се подобри взаимодействието между Отделението по онкогинекология с другите звена, защото тази пациентка следоперативно е насочена към лъчелечение в нашето отделение, което е едно от най-модерните в страната, снабдено с два линейни ускорителя. След това тя ще отиде на ТЕЛК отново в нашето лечебно заведение. Така затваряме целия цикъл и се надявам догодина да завършим новата сграда с центъра по образна диганостика, SPECT/CT, PET/CT и брахитерапия и абсолютно да затворим целия цикъл от диагностика до лечение на такива пациентки, които са с тежки заболявания и тежка прогноза, при която за съжаление има висок процент смъртност”, обяснява проф. Бозoв.Автор БургасИНФО