Новият сървър на Онкото ще съхранява до 100 000 рентгенографии

Новият сървър на Онкото ще съхранява до 100 000 рентгенографии

Комплексният онкологичен център в Бургас ще се сдобие с нова система за архивиране и пренос на данни. Хардуерният сървър ще даде възможност да се съхраняват не по-малко от 75 000-100 000 рентгенографии, 12 000-20 000 ехографии и 20 000-25 000 компютърни томографски изследвания за пет години.
Стандартът по образна диагностика налага сървърът и софтуерът да е свързан към всички налични апарати, както и да има възможност за допълнително свързване и надграждане с допълнителни софтуерни лицензи или модули при необходимост. Новата система трябва да има възможност за дистанционен достъп, десктоп програма или мобилно приложение от минимум 20 потребители едновременно.
Предварителните пазарни проучвания сочат, че стойността на такава система за архивиране и пренос на данни е от порядъка на 30 000 лв., без включен ДДС. КОЦ – Бургас може да отдели собствени средства за закупуването й, но с докладна записка, внесена в Общинския съвет, иска съгласието на местния парламент.
От здравното заведение посочват, че при подготовката на процедурата за възлагане на обществената поръчка и в методиката за определяне на комплексна оценка на офертите ценовият показател ще бъде с най-голяма относителна тежест.
Онкоцентърът в Бургас започна мащабно обновяване със строеж на нов корпус и закупуване на нова супермодерна апаратура. На последната сесия, Общинският съвет в морския град разреши купуването на нова рентгенова тръба за апарат „Gulmey 3100“ на стойност до 65 000 лв., отново със собствени средства на здравното заведение.