На едно място в КОЦ-Бургас ще съчетаем диагностика, брахитерапия и анализ на онкологични заболявания, уникално е за България

На едно място в КОЦ-Бургас ще съчетаем диагностика, брахитерапия и анализ на онкологични заболявания, уникално е за България

За морския град е важно да имаме апаратура, с която да можем успешно да лекуваме рак на простата и редица други типове карцином, отварянето на корпус №3 към Комплексния онкологичен център ще направи точно това, смята д-ри Петко Дочев

Д-р Петко Дочев е началник на Отделението по лъчелечение към Комплексния онкологичен център в Бургас. Срещаме се с него по повод внедряването на новата апаратура за лъчелечение в отделението с изграждането на новия корпус №3 към КОЦ.

-Д-р Дочев, какво представлява брахитерапията?

-Брахитерапията е метод в лъчелечението, който се основава на облъчването на вътрекухинни, вътреорганни тумори. Те се облъчват с много висока мощност на дозата, като същевременно здравите тъкани се щадят максимално. Дозата, която получава пациентът извън самия тумор е много малка – реално количеството облъчване спада рязко с увеличаването на източника на лъчелечение, в случая апаратът за брахитерапия. Съвременните апарати са напълно автоматизирани и роботизирани.

-Какво значи роботизирани? Как работят те?

-Апаратите за брахитерапия сами въвеждат източника на облъчване там, където се налага – в тумора или метастазата. С него се избягва всякакво облъчване на персонала, който работи, и в това се изразява съвременността на модерната брахитерапевтична апаратура. Обикновено обаче брахитерапията се комбинира с перкутанното лъчелечние (външно), което се провежда на съвременните линейни ускорители. Тя е метод, който всъщност допълва целия цикъл на лъчелечението в онкологията.

-Кога влиза брахитерапията в действие?

-Когато трябва да се облъчат конкретни тумори, които са близко до лъчечувствителни органи или тъкани. То таргетира с огромна доза само туморите, а щади останалите тъкани. Комбинирано с перкутанното лъчелчение се постига много по-висок мощност на дозата, но същевременно тя е минимална към здравите тъкани. И това всъщност е предимството на този комбиниран метод за лъчелечение.

-Къде има най-голяма приложение брахитерапията?

-На първо място при простатния карцином. Там обаче трябва много внимателно да се анализира всичко – в кой дял на простатната жлеза е туморът, в кой стадий е заболяването и т.н. Например брахитерапия не може да се прилага в трети или четвърти стадий, когато например туморът излиза извън капсулата на простатата .Тогава се прилага само перкутанно лъчелечение.

Използва се и при гинекологичните тумори – при карцином на шийката на матката, на тялото на матката. Там вече се увеличава сферата на лечението, защото заболяването може да бъде третирано с брахитерапия в първи, втори и трети стадий. При този метод се въвежда един водач, който е автоматизиран, в кухината и всъщност робота сам въвежда вътре източника на лъчелечение.

Друга област са кожните карциноми. Бургас е ендемичен район заради местоположението си. Кожните карциноми обикновено са по лицето – 80-90%. Това са такива места, които трудно могат да се оперират. Три са типовете лечение – оперативно, лъчелечние на дълбока рентгенова терапия и брахитерапия. Разликата е следната: Оперативното лечение изисква най-малко един сантиметър дълбочина и широчина около засегнатата тъкна. Обикновено обаче карциномите са на такива места, че това е на практика невъзможно. Тук се намесва брахитерапията, която при тези случаи е изключително ефективна.

Може да се ползва и при рак на млечната жлеза. Например ако е направена операция преди това и туморът е отстранен, брахитерапията може да се ползва за изграждането на зона с радиус от 1 до 2 сантиметра, която допълнително да се облъчи.

-Какъв е процентът на успеваемост при брахитерапията?

-Когато говорим за рак на млечните жлези, при който е възможно приложение на брахитерапия, успеваемостта е между 10 и 15% по-голяма, което е значително. Хубавото е, че при този метод не се облъчва здравата част на млечните жлези, защото трябва все пак да се има предвид, че лъчелечението в този случай може да предизвика и индуцирането на други карциноми.

-От колко години брахитерапията се практикува в медицината?

-По принцип от много, но преди тя не е била толкова автоматизирана и всичко се е правело на ръка. Така обслужващият персонал – лекари, медицински сестри – също се облъчва. Тук е и разликата с преди и сега – днес, с новите машини, които предстои да получим в КОЦ-Бургас, това е изключено, защото всичко е роботизирано. Разбира се и точността е увеличена значително.

-В България има ли места, където се провежда брахитерапия?

-Има, но са малко. В Аджибадем Сити Клиник в София, където д-р Камен Недев се превърна в пионер на брахитерапията в България. Методът се провежда и в Националния онкологичен център, на малко по-ограничено ниво. Има и във Велико Търнове, където обаче се използва само при гинекологични заболявания.

-Защо е важна апаратурата за брахитерапия за Бургас?

-Защото ще затвори цикъла на лъчелечение. Бургаска област е на едно от първите места по заболеваемост от рак на простатата и рак на белия дроб. Отделението по лъчелечние в Бургас е оборудвано с най-съвременна техника. Това, което ни липсваше досега, е апаратурата за брахитерапия. Когато се сдобием с нея, ще придобием най-високо ниво на компетентност – 3Б. Такива отделения има само още две в страната. Това несъмнено е повод за гордост за Бургас, но най-вече е важно за пациентите, защото ще могат да бъдат лекувани много по-адекватно. Паралелно с брахитерапията ще развиваме и диагностиката, защото трябва много добре да е ясно туморът в кой стадий е. Новата сграда, която се строи в момента към КОЦ-Бургас, е уникална за България, защото на едно място ще се съчетава диагностика, представяне пред онкологичен комитет и брахитерапия.

-Съвременната медицина по отношение на онкологичните заболявания изглежда е напреднала значително. Да направим един поглед в бъдещето. Виждате ли до 10, може би 20 години, край на този бич за човечеството?

-В медицината все повече навлизат новите технологии. Нещата в тази сфера се подобряват с всеки изминал ден. Но никой не може да даде сигурен отговор на този въпрос. Всичко е относително. Например ако един пациент бъде диагностициран в първи или втори стадий, възможността да се излекува е близка до 100%. От друга страна тези, които са диагностицирани в трети или четвърти стадий… нещата са по-различни. Развитието на заболяването може да се забави, но обикновено е фатално. Диагностиката е най-важната в случая. Засега нямаме метод на лечение, който във всички стадии да е успешен. Важно е пациентите да имат здравна култура – да се провеждат скрининги, да се правят контролни прегледи. Стойността на лечението на пациент, диагностициран в първи стадий, е десетократно по-малка от тази, при един пациент, който е в четвърти стадий.