Проф.д-р Бозов благодари за сътрудничеството на сдружение „Онкоболни и приятели“.

Проф.д-р Бозов благодари за сътрудничеството на сдружение „Онкоболни и приятели“.

Управителят на „ Комплексен онкологичен Център –Бургас”, проф. д-р Бозов, лично посети офиса на сдружение „Онкоболни и приятели“, за да представи изграждането на новия корпус към КОЦ- Бургас.
Сградата ще бъде двуетажна, локализирана до Диагностично консултативния център на КОЦ-Бургас. В нея ще бъде разположено отделението по нуклеарна медицина, за което по проекта ще бъдат закупени и SPECT/CT и PET/CT.
След по-малко от две години, пациенти от града и цяла Югоизточна България ще могат да се диагностицират и лекуват с много по-прецизна и щадяща високотехнологична апаратура в новата модерна сграда.
Освен представянето на новия корпус, проф. д-р Бозов се информира за нуждите на пациентите и необходимите промени , които трябва да се направят по отношение на здравните услуги в КОЦ- Бургас ,както и отговори на въпросите на десетките присъстващи.
„Обменихме опит и знания по важни теми и наболели проблеми на пациенти с онкологични заболявания.
Имахме възможност да се запознаем с пациентите отблизо , с които да обсъдим различни важни аспекти от живота, лечението и здравето им.
Целта на всички е не само да подобрим качеството на лечение, но и да го направим по-достъпно и близко до пациента.
За нас подобни срещи и контакти са изключително ценни и ползотворни.”, каза управителя на КОЦ- Бургас проф. д-р Христо Бозов.
Проф.д-р Бозов благодари за сътрудничеството на сдружение „Онкоболни и приятели“.