Надежда за спешната помощ: Бургас вече има 13 нови парамедици, проф. Бозов им връчи сертификатите за завършено обучение  burgasinfo.com

Надежда за спешната помощ: Бургас вече има 13 нови парамедици, проф. Бозов им връчи сертификатите за завършено обучение burgasinfo.com

13 жени и мъже няма да изпаднат в ситуация да останат без работа. Причината е, че те преминаха успешно курс за парамедици II-ра степен и могат да станат част от спешните екипи както в Бургас, така и в други градове по Черноморието, които изпитват дефицит на кадри, особено в активния сезон. Курсът е по проект „Красива България” и участниците в него са преминали 100 теоретични и 200 часа практическо обучение. Той е проведен във Факултета по обществено здраве и здравни грижи към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” с помощта на Община Бургас от проф. Христо Бозов, д-р Захарий Нохчев и главна сестра Дарина Стоянова.

„Курсистите успяха да придобият основни познания в областта на спешната медицина. Например – как да реагират по време на ПТП, как да евакуират псотрадалия и как да окажат спешна помощ. Освен това получиха медицинска познания как да се подходи при пациенти, пострадали в пожар и при удяване. Част от тези хора получиха познания за автомобилите за спешна помощ и вече могат да започнат работа, като шофьори на линейки. В град Бургас има само два екипа от фелдшери в тази сфера и по този начин се надяваме да запълним една празнина, особено през лятото с хора, които да участват в спешната помощ по крайбрежието”, заяви проф. Бозов. Той е декан на Медицинския факултет в Бургас, а бургазлии го познават и като управител на Комплексния онкологичен център.

Във Факултета по здравни грижи вече организират и последния модул на курса за парамедици, който ще им даде IV степен на квалификация.

„Той е 2 семестъра по 500 часа и участващите в него в много по-голяма степен ще придобият познания и умения”, заяви проф. Бозов.

Курсистите днес с радост приеха своите дипломи, а голяма част от тях мислят да се занимават именно с това.

„Смятам, че това е възможност да се разививаме в общественополезна сфера, от която има най-голяма нужда, а именно медицината. За мен този курс беше голямо предизвикателство, тъй като моята квалификация е съвсем различна, но въпреки това смятам, че тази професия ни дава сигурност и светло бъдеще и смятам да продължа в нея”, заяви Стефан Симеонов.
Автор БургасИнфо