00232-2019-0006/ Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, разпределени в две обособени позиции