00232-2019-0006/30.08.2019 Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, разпределени в две обособени позиции

Решение и обявление – публ.02.09.2019

Становище за осъществен контрол по чл.232, ал.3, т.1 от ЗОП – КСИ-190/29.08.2019 г. – публ.02.09.2019 г.

Документация – публ.04.09.2019

Становище за осъществен контрол по чл.232, ал.3, т.2 от ЗОП – КСИ-190/2019 г. – публ.10.09.2019

Съобщение за отваряне на ценовите предложения – публ.10.10.2019

Съобщение за публично провеждане на жребий – публ.18.10.2019

Протоколи от заседания на комисията №1 – №4 – публ.29.10.2019

Доклад за резултатите от работата на комисията – публ.29.10.2019

Решение за определяне на изпълнители – публ.29.10.2019

Решение за прекратяване по чл.110-1-1 от ЗОП – публ.29.10.2019

Решение за прекратяване по чл.110-1-2 от ЗОП – публ.29.10.2019

Решение по чл.112, ал.3 от ЗОП – публ.12.11.2019

Решение за прекратяване на един ЛП по чл.110, ал.5 от ЗОП – публ. 25.11.2019