Диагноза РАК – какво следва?

Диагноза РАК – какво следва?

Тема: Диагноза РАК – какво следва?

Започваме серия от лекции с обучителна цел. Инициативата се нарича ОнкоХелп и се организира от Комплексния Онкологичен център – Бургас със съдействието на сдружение „Онкоболни и приятели”.
Първата лекция е на тема „ Диагноза рак – какво следва?” и е въвеждаща за аудиторията. Целим да поставим начало на продължаващо обучение на широка аудитория – пациенти, както и всички желаещи или медицински специалисти. След начална презентация по избраната тема следва дискусия с аудиторията. Плануваме това да стане ежемесечно събитие, което при интерес да продължи. Темите се подбират според актуалните проблеми или интереси и могат да обхванат всеки аспект, свързан с превенция, диагностика, лечение или проследяване в онкологията.