У В Е Д О М Л Е Н И Е

У В Е Д О М Л Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ И ПРИДРУЖИТЕЛИ НА КОЦ – БУРГАС ЕООД

Във връзка изграждане и присъединяване на водоснабдителната и канализационна система към новоизграждащата се сграда за PET/СТ, СПЕКТ/СТ и брахитерапия към „КОЦ – Бургас” ЕООД за времето от 09.00 часа на 02.09.2019 г. до 15.09.2019 г. ще бъде затворена за движение улицата осигуряваща подход към КДЦ /поликлиника/, отделенията по Лъчелечение, Образна диагностика, Нуклеарна медицина, Клинична лаборатория и Болнична аптека в участъка от наказателния паркинг на ул. „Оборище” до болнична аптека на КОЦ – Бургас.
Създадена е временна органицзация за движение, като достъпа до отделенията с моторни превозни средства ще се осъществява от централният вход на общинския паркинг, находящ се на ул. „Гурко” , преминаване през паркинга и изградената временна рампа срещу болничната аптека на КОЦ – Бургас.

Извиняваме се за създаденото Ви временно неудобство.

Считаме, че с изграждане на новата сграда и закупуване на нова медицинска апаратура за PET/СТ, СПЕКТ/СТ и брахитерапия към „КОЦ – Бургас” ЕООД ще подобрим качеството на медицинското обслужване.