„Лъчелечение- лъч, светлина и надежда за болните от рак пациенти ” с лектор Д-р Петко Дочев – Началник Отделение по лъчелечение към „КОЦ- Бургас”

„Лъчелечение- лъч, светлина и надежда за болните от рак пациенти ” с лектор Д-р Петко Дочев – Началник Отделение по лъчелечение към „КОЦ- Бургас”