„Знанието става по-голямо като го споделиш!“

„Знанието става по-голямо като го споделиш!“

„Знанието става по-голямо като го споделиш!“ Това е причината ESMO (Европейската асоциация по Медицинска онкология“) да организира обучителни курсове, свързани с диагностика, лечение и проследяване на различни карциномни болести (Preceptorships). На 29-31.08.2019 в Барселона се проведе такъв ESMO курс за Поведение при стомашен карцином. В него взеха участие лекари от различни специалности (медицинска онкология, хирургия, лъчетерапия). От България бяха одобрени и поканени само двама специалиста – д-р Консулова от КОЦ – Бургас (медицинска онкология) и д-р Василева (хирургия) от УМБАЛ Александровска, София. Те представиха клиничен случай на пациент, който е опериран лапароскопски в Александровска болница, София след като е провел цялото си лечение и проследяване в КОЦ – Бургас в началото на 2019. Презентацията е предизвикала голям интерес от лекторите на курса, които са срез създателите на международните ръководства за лечение на този карцином. Проф Florian Lordick, Германия (на всички други), проф. Magnus Nilsson, Швеция (снимка 6203) проф. Fatima Carneiro, Португалия и д-р Elizabeth Smyth, Великобритания са проявили интерес към рутинното лечение на стомашен карцином в България, за което е изненадващо нисък процентът на предоперативна химиотерапия. Акцентирали са върху модерното мислене и адекватното диагностично и лечебно мултидисциплинарно поведение в конкретната ситуация, при която е проведена химиотерапия, която се прилага от съвсем скоро по света и в България не е била провеждана преди Февруари 2019. Освен за по-честото приложение на съвремени комбинирани хииотерапевтични режими, експертите настоятелно са препоръчали по-широко приложение на системна химиотерапия предоперативно (неоадювантно).