Проф. Бозов: Бургас е с предимство в технологиите срещу онкологичните заболявания

Проф. Бозов: Бургас е с предимство в технологиите срещу онкологичните заболявания

Ще направим революция с робот „Да Винчи“, казва управителят на Комплексния онкологичен център

3 000 годишно са пациентите в Бургаска област с онкологични заболявания. Помощ в Комплексния онкологичен център, търсят болни не само от Бургас и вътрешността на страната, но дори от Видин и Монтана. „Пътуват дотук, защото, особено по отношение на технологичния напредък и някои от диагностичните методи, ние сме уникални за страната”, каза в интервю за Дарик-Бургас управителят на Комплексния онкологичен център доц. д-р Христо Бозов. Той благодари за изключителната подкрепа на кмета на Бургас Димитър Николов- не само като управленец, но и като човек, приел като своя мисия и лична отговорност борбата с раковите заболявания. Проф. Бозов подчерта и заслугата в обществен план – привличането на най-добрите специалисти в областта на онкологичните заболявания, внедряването на последно поколение апаратура – по-щадяща и по – ефективна и историческия за Бургас проект – създаването на Онкологичен център в града на световно ниво, без аналог в страната. „Този проект ще помогне на хилядите онкоболни“, заяви проф. Бозов.

Какво още каза управителят на Комплексния онкологичен център проф. Христо Бозов:

– Проф. Бозов, как се промени Онкологичния център в Бургас през последните години?

– В рамките на година и половина направихме няколко стъпки в различни посоки. В чисто кадрово отношение привлякохме едни от най-перспективните медици: В гинекологията – д-р Добрев, който започна да прави едни от най-сложните операции, това са разекции, свързани с карцинома на маточната шийка, т.нар. „Операция по Верхайм“, при която се оперира самия карцином на маточната шийка и лимфните възли, които са в непосредствена близост. Започнаха да се извършват и лапароскопски операции… В хирургията- запазваме един много сериозен екип: нашите пациентки могат да разчитат на д-р Ангелов, д-р Хрусанов, д-р Киселков и другите медици, които почти денонощно се справят с едни от най-тежките опасни туморни заболявания. В гастроентерологията- д-р Радев, д-р Нондева са специалисти, известни в Бургас. Тук успяваме да направим взаимовръзка между гастроентерологията и хирургията-повечето от пациентите, приети в гастроентреологията, после преминават и през хирургията. Нашите много силни отделения, които на практика завършват лечението на пациентите с онкологични заболявания са лъчетерапията и химиотерапията. В лъчетерапията се работи по най-модерния метод за унищожаване на тумори- радиохирургията, при която с по-голяма енергия се унищожават туморите. До този момент за лъчево лечение на тумори, се налагаше пациентите да ходят до близки нам държави. Сега, това се прави и в Бургас. Освен това, разполагаме и с два линейни ускорителя, което дава много по-голяма сигурност при лечението на болните. В химиотерапията са внедрени най-модерните методи за лечение на онкологичните заболявания. А освен това, успяхме да привлечем млади лекари, включително и от университетската болница „Света Марина“, а тази година за първи път имаме и пет специализанти в отделението по „Медицинска онкология“. Така че по отношение на лечебния процес, имаме един пълен завършек – от хирургия, през онкология и лъчетерапия.

– Как се разви лечението?

– Съществен напредък в диагностицирането направихме със закупуването на един от най-модерните ултразвукови апарати в България „Siеmens“- последно поколение, който ще позволи с много голяма точност да се поставя диагноза карцином на млечната жлеза при млади жени, преди менопаузата. Изследванията с него ще изместят мамографията. Известно е, че в млечните жлези на жените, под 50-годишна възраст, има една много споена структура, мамографията не дава толкова голяма и прецизност и точност, както ултразвуковото лечение. И още нещо много важно- то е безвредно.

– През юли т.г. бе даден старт на мегапроекта на Комплексния онкологичен център за изграждането на нов корпус и закупуването на супормодерна апаратура за ранна диагностика и лечение. Историческа стъпка ли е това за Бургас в модерното здравеопазване?

– Това е много мащабен проект, свързан с развитието на диагнозата и лечението. В новата сграда, следващата година, ще бъдат поместени три много важни апаратури- фотон-емисионна томография (SPECT), която дава възможност да се локализираттумори и разсейки в костите. Тя намира приложение и при различни новообразувания на щитовидната жлеза.

Другата важна апаратура е пет скенерът -или позитронна емисионна томография- най-съвременният хибриден метод за образна диагностика предимно. Тя помага да се прецизира развитието на туморните заболявания във вътрешните органи, в меките тъкани, в лимфните възли. А освен за диагностиката, е от изключително значение за лечебния процес. Това е т.нар. стадиране на туморните заболявания-т.е. като се започне химио или лъчетерапия да се види какво е унищожено, какво остава, за да знаем ние как да продължим с лечението.

Третото, което е много важно и иновативно, това е Брахитерапията /вътретъкънна лъчетерапия/, при която се поставят радиоактивни източници в самия тумор – така че да не се унищожават околните здрави тъкани. Това ще помогне за ефективното лечение на рака на простатата, на шийката на матката, въобще има много широко приложение…

Разбира се, за да осъществим тези проекти, ние срещаме голяма подкрепа от Община Бургас, лично от кмета Димитър Николов, от общинския съвет. В Бургас има един консенсус по отношение на развитието и на образованието и на здравеопазването и аз винаги съм получавал разбиране.

– Успяхте ли да върнете доверието в бургаското здравеопазване? И пациенти от кои градове търсят помощ в Онкологичния център в Бургас?

– Обслужваме един регион от около 500 000 души -това е Бургаска и Ямболска област. През последните години средно имаме по около 3 000 новооткрити заболявания годишно. Имаме пациенти от цяла България, включително напоследък от Монтана, от Видин, от Плевен. Пътуват дотук, защото особено по отношение на някои диагностични методи ние сме уникални за страната. И ще ставаме все по-уникални.

– На една от срещите със сдружението „Онкоболни и приятели“ разкрихте идеята си да се закупи „Супер робот“. Бихте ли разказали повече за това?

– Това е една моя мечта. Този робот, както вие го наричате, е роботизираната хирургическа система „Да Винчи“. Това е нещо, изключително иновативно. Помага не само хирурзите, но и на уролозите и гинеколозите да извършват с много голяма прецизност и много добра успеваемост и радикалност самите операции. Защото освен на пациента, „Да Винчи“ е в помощ и на медиците. Сега хирурзите, знаете оперират прави, лапароскопски. Това е един изключително уморителен труд.

С „Да Винчи“ в много голяма степен се облекчава и самия хирургичен труд. Хирургът оперира седнал, само с пръстите си, ръцете му не се изморяват толкова много. Това позволява на един хирург да работи по-дълго време, т.е.ако с обикновената лапороскопска апаратура един хирург може да работи четири, пет, шест часа дневно, с робота, този процес е два пъти по-дълъг. Тази апаратура може да работи 24 часа в денонощието и на нея да се сменят гинеколози, уролози, хирурзи. Това ще даде едно голямо развитие на самия процес на отстраняване на туморите. Разбира се, цената на робота е много сериозна- 4-5 милиона, това е нещото, което спъва по-голямото развитие на роботизираната хирургия в България, но аз съм оптимист, че можем да намерим начин и да закупим един робот в близките няколко години.

Естествено, това ще бъде свързано с преместването ни и строежа на новата шест етажна сграда – на бул. „Демокрация“86 в Бургас. Така че целия КОЦ да бъде един център, в който да има всички специалности, за да не са принудени пациентите да ходят от една база в друга.