10 парамедици подсилват Бързата помощ в Бургас •	Тази година за първи път приехме 15 акушерки, ще кандидатстваме за акредитация и на специалността „Лекарски асистент“

10 парамедици подсилват Бързата помощ в Бургас • Тази година за първи път приехме 15 акушерки, ще кандидатстваме за акредитация и на специалността „Лекарски асистент“

Проф. Д-р Христо Бозов е роден на 3 септември 1960 година в Смолян. През 1986 година завършва Медицинския университет във Варна. През 1991 година придобива научно-образователна степен „Доктор“, а през 2004 година е избран за доцент по анестезиология и интензивно лечение. През същата година сe дипломира като магистър по здравeн мениджмънт. През 2008 година завършва и „Военна токсикология“. Специализирал е в САЩ, Белгия, автор е на повече от 75 научни публикации. От 2001 до 2008 година е началник на МБАЛ-Варна към ВМА (бивша Военна болница-Варна). Заместник- председател на Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина. Основател и ръководител на курс по „Морска медицина“ към МУ-Варна. В момента е управител на Комплексния онкологичен център в Бургас и декан на Факултета по обществено здраве и здравни грижи към Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ в Бургас.

-Проф. Бозов, 10 парамедици започват обучение в Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ в Бургас. Вие сте в основата на тази добра новина за града. Моля, разкажете как се стигна до реализирането й?
Беше един сравнително кратък процес. Направихме един след друг курсове за парамедици II степен, като първия курс завършиха 23 човека, а втория – 13 човека. И те самите, след като придобиха II-ра степен изразиха желание да продължат по-нататък с тяхното усъвършенстване. Втора степен дава право единствено да бъдат шофьори на линейки и да участват в транспортирането на пациенти, докато четвърта степен вече дава по-големи възможности, по-добро обучение и реализация на самите парамедици в процеса на спасяване на пострадал. Затова те проявиха желание и в резултат на това Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ и факултета, на който аз съм декан – Факултета по обществено здраве и здравни грижи, заедно с нашия отдел по следдипломна квалификация, направихме една програма от 1000 часа – два семестъра по 500 часа, от които 400 часа лекторски и 600 часа упражнения, в които преподаватели не само от Университета, но от Бургас ще могат да обучават парамедиците как да действат при спешни състояния. Освен мен, в тази програма участват моята заместничка в Университета проф. Сотирова и нейният съпруг, който пък е заместник-ректор и отговаря за следдипломното образование. Привлякохме доста хора, в момента има около 20 човека, които ще участват в цялата програма.
Знае се, че има крещяща нужда от такъв тип специалисти, конкретно за Спешната помощ. Какъв точно ще е техният принос в здравеопазването?
Известно е, че има голям недостиг в Спешната помощ и това се дължи на две причини. Първата е, че все още няма едно добро практическо обучение и втората – недостатъчното заплащане. И двете причини в последните години започнаха да се преодоляват, започна един процес на повишаване на квалификация на кадрите в Спешната помощ, особено при нас в Университета. С изграждането на модерната база, ние закупихме много модели, в които може в условия на кабинет да се направи тренировка как да се спаси човешки живот със спряло сърце и спряло дишане, което ще бъде и една от задачите на парамедиците четвърта степен, как да се оказва спешна помощ при различни състояния, като инсулти, инфаркти и как пострадалите по най-бързия начин да бъдат транспортирани до лечебно заведение. Тоест, тези кадри ще работят в системата на Бързата помощ, защото към момента има само два екипа, които в по-голямата си част не са съставени от лекари, а от фелдшери. Има само един реанимационен екип и това е екип, който работи изключително трудно, защото няма достатъчно реаниматори. Това е единият аспект, другият е свързан със заплащането. Министерството има една политика всяка година да се увеличава заплащането, за да може да има повече кадри в Спешната помощ. И от тази гледна точка мисля, че ще бъде полезен един такъв курс, който да завършват колегите.

Вярвате ли, че те ще останат да се реализират в Бургас?
Вярвам, защото всички те са местни хора. Даже тези, които участваха в първата програма, по проект „Красива България“ бяха безработни, така че за тях това ще е една работа, която ще им носи удовлетворение.

Като човек, който има поглед върху родното здравеопазване, и по-конкретно в Бургас, какви са най-големите нужди, оголените места в здравеопазването, на които трябва да се обърне специално внимание?
Бургас е град, който има една голяма окръжна болница – това е УМБАЛ – Бургас, която поема почти абсолютно всичко, така че в много голяма степен тя задоволява здравните нужди в града. Има и няколко частни болници, които също подпомагат УМБАЛ – Бургас във функциите й. Разбира се, това не е достатъчно, за да бъде добро здравеопазването. Затова ние започнахме преди 2-3 години процедура по създаване на Университет по медицина, който вече е факт и тази година за радост влязоха първите 40 студенти. Това значително ще подпомогне здравеопазването в Бургас, защото от тях 12 са от Бургас, надяваме се да вземат специалност и да останат тук. После да завършат други и така постепенно да се увеличи броят на хората, които ще учат медицина и ще остават в самия град. Освен това един Университет по медицина означава една продължителна квалификация, което е много важно за лекарите. Също така във факултета, на който аз съм декан, тази година за първи път приехме акушерки. Акредитирахме се и имаме 15 акушерки, заедно с около 20 медицински сестри. А следващата година ще кандидатстваме за акредитация на специалността „Лекарски асистент“, т. е. постепенно надграждаме и увеличаваме здравните кадри. Лекарски асистент, това е бившето фелдшер, те са едно ниво малко по-високо от акушерките и медицинските сестри в самата йерархия в оказването на медицинска помощ и те самите могат да се включат в екипите на Спешната помощ. Основното, което липсва, е добрата Спешна помощ, навременната Спешна помощ и другото, с което даже и днес се сблъскахме в КОЦ е, че няма достатъчно кръв и на практика в Бургас няма Кръвен център. Има само едно отделение към УМБАЛ – Бургас и когато има нужда спешно от кръв се изпраща кола до Стара Загора. Това е сериозен проблем за един такъв голям град, но и за цялата област, целия Южен морски район разчита на този Кръвен център. Така че в това отношение също трябва да се направи много. Спомняте си терористичната атака в Сарафово, това е един район, който е важен за националната сигурност. От тази гледна точка трябва да има добра болнична помощ, добра Спешна помощ и възможности за бърза евакуация към по-големи центрове, когато има такава нужда.

Вие сте начело на КОЦ – Бургас от година и половина – време, в което започнаха мащабни промени – нова сграда, нова апаратура… Какво още да очакваме от Онкоцентъра? Има ли нещо, за което мечтаете за КОЦ – Бургас?
Моята мечта е да стане най-големият Комплексен онкологичен център в страната, а и не само в страната, в тази част на Европа. Затова предприемаме стъпка по стъпка строителство на нови бази. Ето базата, която строим вече е близо до втора плоча и в нея ще се позиционират най-добрите диагностични методи в онкозаболеваемостта, а именно SPECT-CT или еднофотонната емисионната компютърна томография, която дава възможност за откриване на метастази в костите, за следене на бъбречната функция и за диагностициране на белодробна емболия. Другата апаратура, която е още по-модерна и необходима е PET-CT – позитронно емисионна томография, която пък дава възможност за откриване на туморни клетки във вътрешните органи, в лимфните възли, в меките тъкани. Заедно с другия метод на практика ние ще покрием цялото тяло на пациента и ще можем да поставяме диагноза, това ще оказва значение и върху лечението, защото със SPECT-CT се стадира лечението на онкоболните и нашите колеги ще могат да проследяват как точно унищожават туморния процес. И третото, което ще има в тази нова сграда е апаратурата за брахитератия, която е също много иновативна за страната. Там чрез радиоактивен източник се унищожава тумора директно и за разлика от лъчетерапията, където освен тумора се облъчва и здрава тъкан, тук при брахитератията, която има приложение към лечение на един от най-злокачествените тумори – това е ракът на шийката на матката и на простатната жлеза, директно в туморния процес или до него се унищожава раковият процес и остава здравата тъкан. След като завършим този проект, предвиждаме още един по-голям проект – да построим още една сграда в съседство, където да направим най-модерната и иновативна хирургия и гинекология, да преместим всичко, което е в УМБАЛ – Бургас, където сме под наем, на наша територия в базата на улица „Гурко“ и да затворим процеса на едно място.

На фона но новите иновативни методи, нова апаратура, множество кампании и профилактични прегледи, каква е тенденцията – увеличават ли се онкоболните в Бургаски регион?
Засега специално за Бургаска област се наблюдава едно сравнително стабилизиране на онкозаболяванията. За цялата минала година имаме 2840 новорегистрирани. За тази година са някъде около 1900. Може би ще е по-малко заболеваемостта. Известно е, че Бургаски регион е едно от местата с най-висока онкозаболеваемост в страната, което още повече ни задължава.