Екип от лекари от КОЦ-Бургас представи уникални за България данни за генетичните промени при овариален карцином ма международен форум

Екип от лекари от КОЦ-Бургас представи уникални за България данни за генетичните промени при овариален карцином ма международен форум

През периода 1-3 ноември 2019 в Боровец се проведе Международна среща Европа и Азия – дискусия за онкологичното лечение на бъдещето. В нея взеха участие предтавители на България, Китай, Германия, Гърция, Италия, Австрия, Франция, Латвия и Полша и Кувейт. Това събитие беше инициатива на Клуб Млад Онколог и беше под патронажа на Бургаския Университет Проф. Асен Златаров, Българската Мрежа за изследвания в онкологията (BINO) и Медицински Университет, Пловдив. В събитието участва екип от лекари от КОЦ – Бургас, а именно д-р Благовеста Генева, д-р Иван Казмуков и д-р Ася Консулова. Освен семинарните лекции за Неоадювантно лечение на HER2-негативен карцином на гърда и иновативната лекция за Кариерното развитие на младите онколози от д-р Консулова, бургаските лекари представиха и две научни съобщения, свързани с лечението на стомашния карцином и на овариалните карциноми и генетичните промени, които са изследват при тях.
Представен бе научен материал, проследяван и обобщен от екип от специалисти, сред които участват и д-р Красимир Николов, д-р Ярослава Маринчева, д-р Николай Киселков, както и д-р Мариела Василева, която е част от екипа на Университета в Инсбрук, Австрия. Данните са много ценни, тъй като са много специфични и са резултат от няколко години проследяване, който е първото научно съобщение за тази карциномна локализация в България.
Докладът на д-р Генева и съавтори за Генетичните промени при овариалните карциноми бе най-високо оценен от всички представени на международната среща и бе награден с първа награда от събитието и ще бъде представен през следващата година на голям форум по Медицинска онкология в България. Поради значителният интерес и към постера на д-р Казмуков, двата доклада ще бъдат публикувани в Българско онкологично списание през 2019.