Д-р Ярослава Маринчева: Имунотерапията е най-модерното лечение за онкоболни пациенти

Д-р Ярослава Маринчева: Имунотерапията е най-модерното лечение за онкоболни пациенти

Д-р Ярослава Маринчева е патолог в Комплексен Онкологичен център-Бургас. Завършила е Медицински университет-Варна през 2003 г. Придобива специалност „Обща и клинична патология“. Зад гърба си има богат професионален стаж. Има придобити курсове и квалификации в Италия, Австрия, Унгария, Швейцария. Кои са най-новите терапии са борба с туморите? Интервю на Грамофона нюз с д-р Маринчева.

Д-р Маринчева, повечето хора посочват химиотерапията като основен метод за онкологични заболявания. Какви други терапии има в борбата с тях?

– Преди години единственият вариант за лечение на онкоболни беше химиотерапията, която пациентите познават като много токсична и слабо селективна. Сега, в последните години с постиженията в генетиката и молекулярната биология, излизат на преден план модерните терапии-таргетна и имунотерапия. Това са системни терапии за онкоболни пациенти, които са много по-селективни.

Какво представлява таргетната терапия, разкажете ни повече за нея?

– Това е лечение с лекарства, които са специфично насочени към определени промени в клетката, които ние наричаме „мишени”. Ние търсим тези „мишени” в туморните клетки и когато открием определена „мишена”, даваме лекарства, които са насочени само към нея. Те блокират „мишената” и съответно блокират развитието на тумора. Тези лекарства намират туморните клетки в целия организъм, щадят здравите клетки и в същото време много по-сериозно унищожават или поне стационират развитието на тумора.

Какво можем да научим за имунотерапията- другото модерно лечение за онкоболни пациенти?

– Имунотерапията е най-новото лечение в модерната онкология. Тя също се базира на медикаменти, чиито основен ефект е да подпомогнат собствената имунна система като направят тумора добре видим и разпознаваем. В процеса на туморогенезата, туморните клетки развиват защитни механизми, които го правят или невидим за имунните клетки, или директно блокират ефекта на имунните клетки, т.е. пречат на собствената имунна система да го унищожи. Тази имунотерапия всъщност помага на имунната система да разпознае тумора и да го унищожи, т.е. организмът сам се справя. Това лечение е най-модерното в момента и то е много добре приложимо при доста туморни локализации.

Ролята на патолога при онкоболните пациенти е много голяма. Кога се налага да се правят генетични изследвания в онкологията?

– Генетични изследвания правим във всички случаи, при които пациентът би имал клинична полза. Правим ги, за да може когато търсим някакви генетични маркери, те да носят информация по отношение на прогнозата на заболяването или да предсказват ефект към някаква терапия. Ние търсим конктретни показатели, които ни дават информация как ще протече туморът и как трябва да го лекуваме. Дали да сме по-агресивни, дали да изберем таргетна терапия.

Д-р Маринчева, пациентите запознати ли са с новите терапии или те все още са им чужди?

– Има пациенти, които са доста добре запознати. Не цялата информация, която е налична в интернет, е адекватна. Специално за таргетната терапия искам да отбележа, че тя не е толкова нова и има над десетгодишна история, а първите таргет терапии съществуват от повече години.

Новите и модерни методи ще изместят ли старите?

В момента ние подхождаме персонално към всеки пациент. Преди време, когато имаше само химиотерапия, тя беше много по-обща като приложение и съответно ефектите по-тежки. При нея ефектът върху тумора не е толкова добър, защото химиотерапията не е насочена срещу конкретен тумор , а срещу идеята, че туморът се дели бързо и е по-чувствителен на тежки химични агенти. Понякога химиотерапията остава на дневен ред, а някъде е абсолютно задължителна, но ние вече имаме по-адекватни подходи към някои заболявания.

Химиотерапията не е изгубила своето значение, но е стеснила индикациите. Там, където можем да подходим с по-модерни и по-ефективни методи, ние подхождаме. Специално нашите пациенти могат да са абсолютно спокойни, че всичко, което в момента е одобрено от Европейски и американски асоциации, ще им бъде дадено. Ние не сме ограничавани в използването на например имунотерапията, въпреки че тя освен че е супер ефективна, е и много скъпа. Имунотерапията влезе в България през януари 2017 година, а още от следващият месец имахме трима включени пациенти на този вид терапия.

Какво бихте посъветвали онкопациентите?

– Има нови методи, има нови перспективи. Нека да се придържат към терапията, която е актуална в момента и да вярват. Надежда винаги има! Има заболявания, които преди 20 години бяха осъждаща диагноза, а в момента ги държим под контрол и пациентите са живи и здрави.