00232-2019-0008/10.12.2019 Доставка на специализирана медицинска апаратура за нуждите на отделенията по Онкогинекология, Клинична патология и Образна диагностика на „КОЦ-Бургас“ ЕООД

Решение и обявление – публ.12.12.2019

Документация – публ.13.12.2019

Разяснение по чл.33 от ЗОП за обособена позиция № 2 – публ.08.01.2020

Протокол 1 и 2 – публ.31.01.2020

Съобщение за отваряне на ценовите предложения – публ.26.02.2020

Протоколи 3 и 4 – публ.17.03.2020

Доклад за работата на комисията – публ.17.03.2020

Решение за определяне на изпълнители – публ.17.03.2020

Решение за прекратяване на ОП № 2 – публ.17.03.2020

Обявление за възложена поръчка – за прекратена обособена позиция – публ.02.04.2020

Обявление за възложена поръчка – публ.29.04.2020

Договори – публ.29.04.2020

Обявление за изпълнен договор по ОП № 1 – публ.19.05.2020

Обявление за изпълнен договор по ОП № 3 – публ.30.06.2020