00232-2020-0001/20.02.2020 г. Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи и радиофармацевтици за нуждите на Отделение по нуклеарна медицина

Решение и обявление – публ.24.02.2020

Документация – публ.24.02.2020

Окончателно становище на АОП от ССИ № КСИ-31/05.03.2020 – публ.09.03.2020

Решение за одобряване на обявление за изменение – публ.09.03.2020

Изменена документация – публ.09.03.2020

Протокол 1 – публ.27.04.2020

Съобщение за отваряне на ценовите предложения – публ.15.05.2020

Протоколи 2 и 3 – публ.22.05.2020

Доклад за резултатите от работата на комисията – публ.22.05.2020

Решение за определяне на изпълнители – публ.22.05.2020

Решение за прекратяване по чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП – публ.22.05.2020

Решение за прекратяване по чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП – публ.22.05.2020

Обявление за възложена поръчка – прекратена обособена позиция – публ.08.06.2020

Обявление за възложена поръчка – публ.21.07.2020

Договори – публ.21.07.2020