00232-2020-0001 Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи и радиофармацевтици за нуждите на Отделение по нуклеарна медицина