КОЦ-Бургас работи по 42 договора за клинични пътеки и 12 процедури с НЗОК, все повече пациенти търсят Онкоцентъра

КОЦ-Бургас работи по 42 договора за клинични пътеки и 12 процедури с НЗОК, все повече пациенти търсят Онкоцентъра

Отчетът за 2019 година сочи, че 12 999 болни са се доверили на здравните грижи на КОЦ-Бургас

Проф. д-р Христо Бозов е управителят на бързо развиващия се Комплексен онкологичен център – Бургас. Той е и първият професор в историята на лечебното заведение, който го оглавява.

Проф. Христо Бозов е завършил Медицинската академия във Варна със специалност „Лекар“, има диплома и за специалността „Анестезиология и реанимация“ от Медицинска академия – София, специализация по морска медицина в САЩ , специализация по хибернарна медицина в Белгия, свидетелство за призната специалност „Военна токсикология“ от Военноморска академия, както и диплома за висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Здравен мениджмънт“ и професионална квалификация „Мениджър“ от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ във Варна. Бил е ръководител на катедрата по анестезиология, морска и интензивна медицина в МБАЛ-Варна.

Разговаряме с него, за да научим за постигнатите отчети от КОЦ-Бургас през изминалата година и за това, което предстои пред онкологичния център.

– Проф. Бозов, само преди дни сключихте нови договори с Националната здравна осигурителна каса (НЗОК). Разкажете ни какви са те и как ще могат пациентите да се възползват от тях?

– Изминалата година бе доста успешна за мен и служителите в КОЦ-Бургас. Приключваме 2019 с един сравнително добър финансов резултат, въпреки че отделихме доста средства за изграждането на новия Корпус 3. Разбирате каква трудност е било това за нас, предвид, че ние сме търговско дружество и единствените средства, които получаваме са от Здравната каса. Затова и беше много важно да сключим навреме договори с нея. На 19 февруари подписахме договор по 41 клинични пътеки и по 11 амбулаторни процедури, като в него е предвидено и една нова амбулаторна процедура – №44 . Това означава, че преди лечението на рака на гърдата по клинична пътека №193, пациентите ще бъдат приемани вече с тази нова амбулаторна процедура №44. При нея ще се извършва биопсия на гърдата, ще се взима материал за хистологично изследване, а чрез него ще се поставя окончателната диагноза. След което с помощта на патоанатоми, мамолози и съдействие от Онкологичния комитет, ще се формира окончателната стратегия за лечение на пациентите с рак на гърдата. Това е от изключително голямо значение, защото данните са доста стряскащи. Миналата година новорегистрираните с рак на млечната жлеза са 256, а с рак на женските полови органи са 216. Така че освен профилактиката, която правим с прегледите, с тази амбулаторна процедура и клиничната пътека, ще действаме за пълното лечение на пациента. Имаме и още една новост – това е клинична пътека №253, по която в нашето отделение за палиативни грижи ще бъдат приемани и пациенти с хематологични заболявания. Досега приемахме само с онкологични заболявания, което пък е индикация, че центърът се развива все по-добре. Надяваме се тази година да бъде доста ползотворна предвид направените новости и най-вече с откриването на Корпус 3.

– Къде ще се намира новият Корпус и какви услуги ще предоставя той на гражданите не само на Бургас, но и на цяла България?

– Корпус 3 се строи в момента и ще е готов в края на лятото за експлоатация. Той се намира се зад Трета поликлиника в Бургас и ще разполага с много съвременна апаратура, за която сме направили голяма инвестиция. Проектът струва около 9 милиона, от които приблизително 2 милиона са наши собствени средства, а останалите 7 млн. са заем от Европейския фонд за регионално развитие. Така през тази година ще имаме възможност да помогнем на хората в още по-голяма степен. Ще бъдат назначени и нови специалисти в Корпуса, тъй като дейността ще се увеличи. Към новата апаратура спексити (SPECT-CT) ще има и компютърен томограф, който ще дава в много голяма степен едно по-пълно изследване за наличието на тумори и разсейки в костите. Освен това спексити се използва за установяване на различни проблеми на щитовидната жлеза, прави се т.нар. „сцинтиграфия”. Докато при другия апарат, с който ще се снабдим – петсити – позитронно-емисионна томография – насочеността е към откриване тумори и метастази в меките тъкани, и играе голяма роля в стадирането на пациентите. Когато се започне лъче- или химиотерапия, за да се определи докъде се е развил туморният процес или как се е повлиял от терапията, на практика ние ще имаме най-модерната апаратура в България към момента. А брахитерапията е вече самото лечение на заболявания на маточната шийка при жената или рака на простата при мъжа, при което се поставя радиоактивен източник или в самия туморен процес, или в непосредствена близост до него. Предимството е, че не се облъчват здравите тъкани, а се акцентира директно върху туморния процес. Надяваме се тази година, с въвеждането в експлоатация на Корпус 3, който ще разполага с тези важни апаратури за диагностика и лечението на раковите заболявания – спектсити и петсити, тоест позитронно-емисионна томография и така наречената „ганат камара” заедно с брахитерапията, да можем да осъществяваме една съвсем по-пълна диагностична и лечебна дейност за хората от Бургас и Варненска област .

– Все повече пациенти търсят здравните грижи на КОЦ-Бургас. Какво сочи отчетът за изминалата година?

– По отношение на изтеклата година, в КОЦ-Бургас отбелязваме едно значително увеличение на броя на приетите за лечение пациенти – 12 999 хил. , в сравнение с тези от 2018 година – 10 808 пациенти. Имаме увеличение с 2190 пациенти, които са лекувани в болницата. Същевременно прегледите, които се извършат в поликлиниката, също са нараснали от 37 хил. на 43 хил. Увеличение имаме и по отношение на използваемостта на легловия фонд – от 299 на 321,5. Благодаря на целия медицински и немедецински състав на КОЦ – това са 262 души, които работят в болницата, за тези усилия, които положиха, защото направихме един много голям скок – с около 20 % се е увеличил броят на пациентите, които са преминали през Комплексния онкологичен център. Статистиката на диспансерните болни показва, че около 5 % от пациентите с туморни заболявания от Бургаска и Варненска област, са диспансирани при нас. Общият брой на водещи се на диспансерен отчет пациенти през 2018 г. е бил 29 607, а за 2019 е 32506.

– Какво могат да очакват пациентите от КОЦ-Бургас през следващите месеци?

– През март месец предвиждаме профилактични прегледи, които ще се извършват с предварително записан час. Ще има безплатни и платени. В тази връзка искам да отбележа, че този уикенд за първи проведохме профилактични прегледи през почивните дни, и това се оказа доста удобно за гражданите, които нямат възможност през останалото време да посетят клиниката. Тези профилактични прегледи бяха уникални с това, че бяха насочени към откриване на рака на женските полови органи и млечната жлеза едновременно. Тоест с едно идване в болницата, се извършваха и прегледи, и необходимите изследвания, и то на значително по-ниска цена от себестойността. Направихме такива прегледи на близо 30 жени. Ще продължим с тази тенденция – да правим един път в месеца прегледи през уикенда, за да може хората, които работят, да се възползват.

-Заговорихме за рак на кожата, наближават летните дни и силното слънце, с какво трябва да бъдат внимателни хората?

– Ракът на кожата и различните туморни заболявания (меланомите) дават много бързо метастази. Меланомите могат да тръгнат от бенки или различни разчесвания по кожата, могат много бързо да дадат разсейки в различни тъкани и органи. Въпреки че постоянно се говори по тази тема – излагането на слънце, използването на защитни кремове – за миналата година имаме 577 регистрирани болни. Което е доста сериозно число. Хората трябва да са наясно, че при меланомът трудно може да има профилактика.