В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ КЪМ „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – Бургас”  СЕ ПРОВЕДИ ЛЕКЦИЯ  НА ТЕМА „КАТЕТЕРИЗАЦИЯ НА ВЕНОЗНИ СЪДОВЕ И ПОДДЪРЖАНЕТО ИМ .”

В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ КЪМ „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – Бургас” СЕ ПРОВЕДИ ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „КАТЕТЕРИЗАЦИЯ НА ВЕНОЗНИ СЪДОВЕ И ПОДДЪРЖАНЕТО ИМ .”

Комплекс от лекции ще бъдат предоставени в Отделение по онкологична хирургияи към „КОЦ-Бургас”с цел задоволяване на определени човешки потребности. Здравна потребност – всичко нужно на лицето, за да се осигури комфорта на неговия живот.

Целта на обучението е да се подобрят взаимоотношенията на медиците с пациентите и техните близки, обясни ст.м. сестра Мария Димитрова . Тя уточни, че нейните задачи са насочени към повишаване на чувствителността на медицинските професионалисти към спецификите на съвременния пациенти с прилагане на инструменти за самооценка на уменията за справяне в лечебното заведение и представяне на стратегии за подобряване на комуникацията с пациента като предпоставка за намаляване на професионалния стрес на работното място.

Първата лекция се откри от м.с. Севда Парушева .
Всички медицински сестри от Отделение по онкологична хирургияи взеха участие в лекцията за „КАТЕТЕРИЗАЦИЯ НА ВЕНОЗНИ СЪДОВЕ И ПОДДЪРЖАНЕТО ИМ ”, която се проведе на 06 март 2020 г. в Отделение по онкологична хирургияи в „КОЦ-Бургас”.
Следвашата лекция е на тема „Обработка на асептична и септична рана, грижа за дренажа”- 17.04.2020г. –Иван Карагьозов