Мерки на територията на лечебното заведение във връзка с обявеното извънредно положение !

Мерки на територията на лечебното заведение във връзка с обявеното извънредно положение !

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,
ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПОВОД ПАНДЕМИЯТА ОТ КОРОНА ВИРУС, В „КОЦ – БУРГАС“ ЕООД СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ, ЗАБРАНЯВАТ СЕ СВИЖДАНИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
С ОГЛЕД ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА, КАКТО НА ВАС, ТАКА И НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, МОЛИМ ДА СПАЗВАТЕ СЛЕДНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА СТРУКТУРИТЕ НА КОЦ – БУРГАС:
ДА НОСИТЕ МАСКА (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА ПАЦИЕНТИ С ПРОЯВИ НА КАШЛИЦА, ТЕМПЕРАТУРА И ДРУГИ ГРИПОПОДОБНИ СИМПТОМИ);
ДА ПОСТАВИТЕ ЕДНОКРАТНИ КАЛЦУНИ (ТЯХ ЩЕ НАМЕРИТЕ НА ВСЕКИ ВХОД КЪМ НАШИТЕ СТРУКТУРИ);
ПРЕДИ ДА ВЛЕЗЕТЕ В ЛЕКАРСКИЯ КАБИНЕТ ЗА ПРЕГЛЕД ИЛИ В ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, ДА ДЕЗИНФЕКЦИРАТЕ РЪЦЕТЕ СИ (ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА РЪЦЕ ИМА ОСИГУРЕН ОТ ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ И ПОСТАВЕН ВЪВ ВСЕКИ КОРИДОР).
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО!