КОЦ-Бургас обяви конкурс за началник на Клиничната си лаборатория

КОЦ-Бургас обяви конкурс за началник на Клиничната си лаборатория

Всеки от кандидатите трябва да представи разработена програма на тема „Стратегическа концепция за развитие на Клинична лаборатория“
Онкологичният център в Бургас обяви конкурс за позицията на началник на Клинична лаборатория. Конкурсът ще се проведе на три етапа, като срокът за подаване на документи е 30 дни считано от 10-април.
Ето и всички изисквания, на които трябва да отговарят лекарите, кандидатстващи за позицията:
На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68,ал.7 от ЗЛЗ обявява конкурс за следната длъжност :
1. Началник на Клинична лаборатория при „ КОЦ-Бургас” ЕООД
Кандидатите да отговарят на следните изисквания :
1. Да притежават образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина.
2. Да притежават придобита специалност по профила на звеното и не по-малко от 5 години стаж след придобиването й.
.Необходими документи :
1. Заявление за участие в конкурса до Управителя на „КОЦ-Бургас” ЕООД
2. Автобиография
3. Диплом за завършено образование
4. Диплом за придобита специалност
5. Документи за допълнителна квалификация
6. Удостоверение за трудов стаж
7. Свидетелство за съдимост
8. Разработена програма на тема „Стратегическа концепция за развитие на Клинична лаборатория при „КОЦ-Бургас” ЕООД за тригодишен период”.
Етапност за провеждане на конкурса:
Първи етап – проверка на представените документи за съответствие с обявените изисквания за участие.
Втори етап – оценка на представената програма.
Трети етап – събеседване с кандидатите по представените програми.
Документите се приемат в отдел” Личен състав” на центъра в едномесечен срок считано от 10-ти април.
За справки тел.: 056 859 804