кампания за профилактични прегледи

кампания за профилактични прегледи

Независимо от епидемиологичната обстановка, свързана с повишения риск от инфекция с вируса на COVID-19, ние в КОЦ – Бургас не спираме да работим в полза на ранна диагноза и предотвратяване на онкологични болести. Не винаги те могат да се открият лесно или рано. При неспецифични или непроменящи продължително време симптоми, които продължават без друго обяснение или причина, консулт със специалист може да насочи към допълнителни изследвания. От друга страна, страхът от ракови болести или канцерофобия, е широко разпространен и често води до множество изследвания и риск от токсичност.

Затова решихме да проведем кампания за профилактични прегледи с преференциална цена от 60 лв, която цели повишаване на информираността за онкологичните болести и при индикация за допълнителни изследвания, да ги проведем чрез опитни специалисти и добра медицинска техника. Прегледите ще се извършват от 18.05. 2020г. до 21.05.2020г. от 12:30 ч. до 13:30 ч., в кабинет по медицинска онкология на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК на КОЦ-Бургас .

За Ваше удобство записването на час за профилактични прегледи при д- р Консулова ще става на телефон: 056/82 01 42 или на място: гр. Бургас, Поликлиника на „КОЦ-Бургас” ЕООД – Регистратура

Един преглед се равнява на по-малко сълзи. Време за време. Това е перфектното предложение с една крайна цел – щастие.
Да сме здрави и да живеем пълноценен спокоен живот! Пожелаваме си това като начало.