Нов и единствен по рода си у нас ПЕТ скенер ще  заработи в „Комплексен онкологичен център – Бургас „

Нов и единствен по рода си у нас ПЕТ скенер ще заработи в „Комплексен онкологичен център – Бургас „

С най-новата придобивка, „Комплексен онкологичен център – Бургас „ става най-добре оборудвания център в Източна България от технологична гледна точка – разполага с последно поколение апарати за хибридна образна диагностика (PET/CT и SPECT/CT)

С ултрамодерната техника за позитронно емисионна томография и компютърна томография лекарите ще могат много по-рано да „хващат“ метастази и рецидиви, както и да оценяват по-адекватно резултатите от химио- или лъчетерапията при онкоболни пациенти.

ПЕТ-скенерът се нарича още позитронна емисионна томография. Представлява образно изследване, което съчетава в себе си способностите за детайлно изобразяване на скенера с възможностите на определени вещества, които се натрупват в тъканите. При ПЕТ се използва радиофармацевтик (изотоп), който представлява маркирана глюкоза с радиоактивен елемент.
ПЕТ се използва най-често за стадиране на злокачествени заболявания, за проследяване на сърдечно-съдови заболявания, за изследване на централна нервна система при съмнения за болест на Паркинсон или Алцхаймер, също и при съмнения за епилепсия. Изследването може да бъде проведено за всяко едно заболяване, за което е характерен повишен глюкозен метаболизъм.
Друга иновация в „Комплексен онкологичен център – Бургас „ е апарата по брахитерапия.
Брахитерапията е вид вътрешно лъчелечение, при което източникът на радиация се вкарва в самия тумор или в непосредствена близост. Това води до редица предимства за пациентите в сравнение с традиционното външно облъчване.
Основният принцип на действие на лъчелечението е облъчването на туморните клетки, при което те се увреждат и постепенно умират. Някои умират още в момента на облъчването, като колкото по-висока е дозата, толкова повече е техният брой. Останалите клетки загиват в рамките на няколко месеца.

Съвсем скоро лечебното заведение ще започне да записва за изследване с уникалната апаратура .