нов за България метод за дългосрочен венозен достъп при онкологично болни пациенти, обект на химиотерапия

нов за България метод за дългосрочен венозен достъп при онкологично болни пациенти, обект на химиотерапия

И за да продължим темата с отговорното отношение към здравето на пациента в “KOC- Бургас „ се проведи обучение на нов за България метод за дългосрочен венозен достъп при онкологично болни пациенти, обект на химиотерапия.
Обучителната лекция беше представена в Отделение по онкологична хирургияи към „КОЦ-Бургас”с цел задоволяване на определени човешки потребности– всичко нужно на пациента, за да се осигури комфорта на неговия живот.

Дългосрочния венозен достъп е изключително важен за пациентите на химиотерапия, които се нуждаят от ежеседмични вливания на медикаменти и често вземане на кръвни проби с цел проследяване на техните кръвни показатели. Многократното поставяне на абокати е мъчително за пациентите, създава предпоставка за компрометиране на бъдещ венозен достъп, а алтернативата за употреба на имплантируем порт налага хирургична интервенция, болничен престой и възможност за оставяне на белези. Периферно поставените централни венозни катетри са за пръв път предложени като идея през 1970 година, когато са били използвани за хора, нуждаещи се от продължително венозно(парентерално) хранене. Те носят всички предимства на централните венозни катетри – подходящи са за агресивна химиотерапия и високоосмоларни разтвори, за които не могат да бъдат използвани обикновените периферни достъпи. За разлика от стандартните централни венозни катетри, обаче, периферно поставените такива не носят със себе си риска от пробиване на плеврата, пункция на артериален съд и въздушна емболия. Процедурата е много по-безболезнена, бърза, с нисък риск за пациента, а позиционирането на катетъра на ръката осигурява по-добра хигиена на пациента, в сравнение с конвенционалните катетри поставени на врата на пациента. Този вид средство за венозен достъп е стандарт в онкологичната медицинска пратките в Съединените щати и Европа, тъй като подобрява качеството на живот на болния по време на дългата битка с рака.
Ние в „КОЦ – Бургас” ще продължаваме да се грижим за пациентите, да раздаваме здраве, топлина и надежда.