Графикът на нашите специалисти

Графикът на нашите специалисти

Напомняме Ви, че всички консултативни кабинети в поликлиника на „КОЦ- Бургас” работят и приемат пациенти.
Записването на час за преглед при наш специалистите ще става по телефона, и на регистратура на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК на „КОЦ-Бургас”, петък от 07:30 ч. – 17:00 ч., на тел. номер : 056/531068;056/820142 и 056/876663
Графикът на нашите специалисти е много натоварен , за това ние ще Ви предоставим седмичния график на всеки от тях :
кабинет № 101 – Медицинска онкология
– понеделник 27.07.2020г.- д-р Керемидчиева
– вторник 28.07.2020г.- д-р Koнсулова
-сряда 29.07.2020г.- д-р Керемидчиева
– четвъртък 30.07.2020г. – д-р Лалева
– петък 31.07.2020 г.- д-р Николов
кабинет № 102 – Урологичен
– понеделник 27.07.2020г.- д-р Албелтажи, д-р Катрафилова
– вторник 28.07.2020г.- д-р Албелтажи, д-р Катрафилова
-сряда 29.07.2020г.- д-р Албелтажи, д-р Катрафилова
– четвъртък 30.07.2020г. –д-р Албелтажи д-р Катрафилова,
– петък 31.07.2020 г.- д-р Катрафилова, д-р Албелтажи
кабинет № 105 – Гастроентерология
– понеделник 27.07.2020г .- д-р Радев
– вторник 28.07.2020г.- д-р Динев
-сряда29.07.2020г.- д-р Радев
– четвъртък 30.07.2020г. – д-р Динев
кабинет № 204- онкологична хирургия
– понеделник 27.07.2020г .-д-р Хрусанов
– вторник 28.07.2020г.- д-р Ангелов
-сряда 29.07.2020г.- д-р Кенолов
– четвъртък 30.07.2020г. – д-р Хрусанов
– петък 31.07.2020 г.- д-р Проданов
кабинет № 206- онкогинекология
– понеделник 28.07.2020г .-д-р Миринчев
– вторник 29.07.2020г.- д-р Михайлов
-сряда 29.07.2020г.-д-р Добрева
– четвъртък 30.07.2020г. – д-р Михайлов
– петък 31.07.2020 г.- д-р Добрев
Молим да спазвате часовете и нашите препоръки при посещение на структурите на „КОЦ- Бургас“ задължително да носите лични предпазни средства – маска и др.
Благодарим ви за проявеното търпение, за случаите, когато с предварително запазен час, се налага да изчакате допълнително. Всеки пациент представлява индивидуален случай и ако конкретно състояние налага лекарят да отдели допълнително време на пациента, ние твърдо вярваме, че това трябва да се случи, независимо от създадения работен график.