ИЗКУСТВОТО ДА ПОМАГАШ

ИЗКУСТВОТО ДА ПОМАГАШ

СЗО определи 2020 година за „Година на медицинската сестра“, отбелязвайки 200 години от рождението на Флоранс Найтингел. По този повод в Отделение по онкологична хирургия на „Комплексен онкологичен център – гр. Бургас“ ЕООД, стартира цикъл от презентации, подчертаващи значимостта на сестринската професия.

Днес, Иван Карагьозов презентира темата: „ Обработка на асептична и септична рана“. Представиха се теоретични и практически аспекти, свързани със спецификата и особеностите на хирургичните грижи. Дискутираха се съвременните виждания и насоки за развитие на сестринските дейности и грижи в областта на оперативната, общата и специалната хирургия.

„Професията „Медицинска сестра“ е предизвикателство за специалистите, които я упражняват. Директната грижа за пациентите предопределя социалната роля на медицинската сестра. Сега е времето, в което трябва да покажем, че милосърдието е над всичко, то няма възраст и никога не остарява. Защото ние служим на едно дело, което е фокусирано върху хуманността. Когато човек е посветен на човешките ценности и добродетели, тогава неговият живот е истински смислен и нужен, както за отделната личност, така и за цялото общество. Благодаря на всички колеги, които вложиха труд и старание в разработването на своите теми, общуваха по между си, обменяха опит, работиха в екип и се вълнуваха от възможността да покажат своите умения“.