00080-2019-0022 на МЗ – Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания за нуждите на „КОЦ-Бургас“ ЕООД по Рамково споразумение на МЗ № РД-11-277/24.06.2020 г.“

Покана по обособена позиция № 2 – публ.10.08.2020

Проект на договор – публ.10.08.2020

Съобщение за публично провеждане на жребий – публ.04.09.2020