Сериозно признание за Бургас

Сериозно признание за Бургас

Бившият, текущият и следващият избран председател на БНДОЗ. Успешна работа на доц. Ушева, председател на сдружението за 2020-2022 и честито на проф. Бозов, избран за председател на сдружението за 2022-2024! Сериозно признание за Бургас и с двама членове на Управителния съвет – проф. Бозов и доц. Гончев!
Благодарим на бившия председател на БНДОЗ проф.Янакиева и на домакините за отличната организация и за оказаното доверие!