ВСИЧКИ СМЕ ЗАЕДНО В ТОВА !

ВСИЧКИ СМЕ ЗАЕДНО В ТОВА !

През последните дни упорито се тиражира твърдението, че „Комплексен онкологичен център – Бургас”- „ще бъде превърнат в Ковид отделение“, с което стотици пациенти, които се нуждаят от грижите на екипа на „КОЦ- Бургас „ ще останат без наблюдение и лечение“. Това твърдение категорично не отговаря на истината по няколко причини:
„Комплексен онкологичен център – Бургас” не спира дейността си и не се превръща в отделение за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция. Целият екип на „ КОЦ- Бургас” – всички лекари, сестри, санитари ще продължат да работят, като за целта са определени достатъчно болнични стаи и кабинети, които да отговарят на нуждите и потребностите на пациентите на „КОЦ- Бургас” .
Лекарите и сестрите, които се грижат за пациентите ще продължат да полагат грижи за тях, при това в подходящи за целта условия, в които е възможно да се изпълняват в пълен обем дейности и процедури, необходими за този тип пациенти.
Що се отнася до твърдението, че има опасност от попадане на пациенти с КОВИД инфекция сред лекуващите се в „КОЦ- Бургас” заради промяната, то това твърдение е несъстоятелно, тъй като грижите за сигурността на пациентите на „КОЦ- Бургас” са еднакви във всичките ѝ структури. Доказателство за това, че тези усилия дават резултат в една изключително трудна пандемична среда е фактът, че до този момент е избегнато сериозно разпространение на КОВИД инфекция, както сред служителите на болницата, така и сред пациентите.
За целия период на епидемията – от март до ноември, „КОЦ- Бургас” не е прекратявал дейността си във всички структури на лечебното заведение.
Със заповед на Министъра на здравеопазването от последните дни, леглата, които трябва да бъдат разкрити в „КОЦ- Бургас”са 36. Това наложи последната промяна в дейността на част от Корпус 1, ет.3 и ет.4 да се пребазира в Сектор по КОВИД инфекции . Те са с отделен вход, от задната страна на сградата. Там отиват линейките и няма никакво смесване с другите пациенти. Вентилационната система също е разделена. Въпреки това за КОВИД сектора са закупени конвектори и отоплението ще се осигурява чрез тях.
Преди да бъде взето това решения бяха обсъждани различни възможности за разкриване на нови КОВИД легла при съхраняване пълната дейност на „КОЦ- Бургас”. На практика на двата етажа, на който е ситуиран Сектор по КОВИД инфекции са разположени 36 легла за лечение на пациенти с КОВИД инфекция .
Считаме, че използването на една изключително тежка и предизвикателна за всички ни ситуация за постигането на неясни лични, професионални или политически цели е безотговорно и опасно. Подобни действия водят до дезинформация и объркване сред пациентите на болницата и следователно излагат на реален риск живота и здравето им.
НЕКА СЕ ГРИЖИМ ЗАЕДНО !