В „Комплексен онкологичен център – Бургас ” вече записвме за изследване с уникалния Пет скенер

В „Комплексен онкологичен център – Бургас ” вече записвме за изследване с уникалния Пет скенер

Нов и единствен по рода си у нас ПЕТ скенер заработи в „Комплексен онкологичен център – Бургас ” , като вече започнаха записванията и изследванията с уникалния апарат. С ултрамодерната техника за позитронно емисионна томография и компютърна томография лекарите ще могат много по-рано да „хващат“ метастази и рецидиви, както и да оценяват по-адекватно резултатите от химио- или лъчетерапията при онкоболни пациенти.
В момента сме увеличили и капицетата си, като стадираме и рестадираме повече пациенти на ден, а болните могат да се запишат за изследване на тел. 056/876676. С новата придобивка Отделението по нуклеарна медицина в „Комплексен онкологичен център – Бургас” става най-добре оборудваното Отделение от технологична гледна точка .
Благодарение на детайлното и точно изследване медицинските специалисти могат да назначат най-точното и подходящо лечение и в последствие да проследят ефекта от него. Методът на работа е напълно безопасен и без странични ефекти за болните.