2020 г. през погледа на топ специалистите от Онкологичния център в Бургас

2020 г. през погледа на топ специалистите от Онкологичния център в Бургас

Вярваме, че всичко ще бъде наред!

Тежката година за българските медици е към края си. Някои загубиха битката с коронавируса, други се заразиха и излекуваха, а трети се заразиха повторно. Въпреки ежедневната си натовареност, едни от най-добрите онкоспециалисти в Бургас успяха да отделят по няколко минути, за да опишат работата си през 2020 г. Грамофона нюз Ви представя д-р Петя Тусчиева, д-р Динко Динев, д-р Павел Добрев, д-р Ася Консулова и д-р Николай Киселков

Д-р, Динев, натоварена ли беше работата Ви по време на пандемията и наложили се да лекувате много тежки случаи?

Д-р Динко Динев, онкогастроентеролог: Поради това, че много от гастроентерологичните отделения в града се превърнаха в ковид отделения, това неизменно доведе до увеличаване на натиска и потока от пациенти в отделението.

С увеличения поток пациенти нормално имаше и увеличаване на броя тежко болни пациенти. Прави впечатление и тенденцията пациентите да отлагат търсене на лекарска помощ поради страха от ковид, което също от своя страна води до утежняване на състоянието на пациента и затруднява неговото лечение.

Д-р Консулова, кое повече притесняваше пациентите в КОЦ през годината – страхът от коронавируса или от онкологичното заболяване?

Д-р Ася Консулова, медицински онколог:

Страхът от заразяване с коронавирус е непосредствена причина за страх, която обаче често пречеше на основната причина пациентите да се лекуват в КОЦ – Бургас. След разяснения за взетите мерки като че ли успяваме да се фокусираме върху основния проблем с онкологичната болест.

Д-р Добрев, кои бяха най-сложните и тежки операции, които извършихте през годината?

Д-р Павел Добрев, онкогинеколог: Всяка оперативна интервенция в онкологичните операции си има своята степен на сложност.Това зависи в какъв етап на заболяването сме диагностицирали пациента. Определено със висока степен на сложност са тези с карцином (рак) на маточната шийка.

През последните години се наблюдава тенденция за по-агресивно развитие на овариалния карцином (рак на яйчника). Именно тези две заболявания са ми направили най-голямо впечатление по отношение на трудност в оперативните подходи изминалата година. Разбира се, не подценявам нито едно онкологично заболяване, което си изисква 100% внимание. Винаги апелирам за първична профилактика и висока самокритичност по отношение на здравето!

Д-р Киселков, работата Ви е изключително натоварена и отговорна. Има ли случай, с който един онколог да не може да се справи?

Д-р Николай Киселков, онкохирург: Има случаи, когато е по-трудно. Има и нелечими случаи. Помощта е широко понятие, но нито един онколог не работи сам. Спряваме се в екип!

Коя беше най-тежката операция, с която се сблъскахте през годината?

Д-р Николай Киселков, онкохирург:

Големият въпрос е да запазиш високото ниво и да правиш много сложните операции, защото с една, която ще запомниш за цял живот – това не е пътят на един хирург. Пътят му е, когато дълги години прави много сложни операции. Това е големият въпрос. Иначе всеки един хирург прави една операция, която запомня, която го е впечатлила, която е направил на „един дъх“ и пациентът е оживял.

Това, което е интересното и това, което е голямото предизвикателство, е самото състояние на пациентите, което е крайно тежко и после виждаш как този човек се възстановява с дни.

Д-р Тусчиева, как преминава работата на отделението по Нуклеарна медицина в новия корпус 3 на КОЦ-Бургас? Разкажете какви специалисти са в екипа Ви?

Работата в отделението по Нуклеарна медицина е обезпечена с екип от специалисти, включващ двама лекари с придобита специалност по нуклеарна медицина и лъчелечение, един лекар специалист образна диагностика, инженер с магистърска степен по медицинска физика, двама инженери радиохимици, инженер, обезпечаващ техническото състояние на сградата и апаратурата, рентгенови лаборанти, специалисти по медицински грижи, парамедик.

Целият екип е обучен за работа с новата апаратура, която е позитронно-емисионен компютърен томограф и ефнофотонно-емисионнна гама камера с компютърен томограф. Обслужваме пациенти както на Бургаска, така и на Ямболска област, което включва не само онкологично болни пациенти, а и такива с неонкологични заболявания.

И за финал пожелание от екипа на Комплексен Онкологичен център – Бургас

Искаме да пожелаем на всички колеги, които са на първа линия в борбата с COVID-19, най-важното – да бъдат здрави, те и техните семейства!

Желаем им спокойствие и вдъхновение! Желаем им оптимизъм, че предстоят по-добри дни. Желаем им да успеят да съхранят себе си като лекари и като хора. Светли празници, колеги! Пазете се! Вярваме, че всичко ще бъде наред!