Фамилна обремененост и рак

Фамилна обремененост и рак

Ракът е заболяване,което се изявява с неконтролирано разрастване на неопластични клетки,инвазия в съседни структури и метастазиране по кръвен или лимфен път.
Понастоящем се приема,че той може да бъде наследствено заболяване. Честотата му е толкова висока, че почти не се открива фамилия, в която да няма човек, който да е заболял или починал от рак. Факт, който трябва да приемем. Открити са около 50 форми на наследствена ракова предиспозиция. От особено важно значение за установяване на наследственост при рака е, кой в семейството е заболял и на каква възраст е открит!
Когато роднинската връзка е по-близка,а развитието на болестта по-ранно при заболелите родственици, тогава е много по-голяма вероятността да се касае за наследствено предразположение.
Всеки пациент трябва да си зададе въпроса, дали в семейството му има онкологично болни? Ако са няколко случая, рискът се увеличава, но все пак зависи от вида на тумора. Наследстеният рак е характерен с по-ранна изява (преди60г.възраст),но трябва да се направи и уговорката, че не е задължително да се разболеете!
Много проучвания вече доказаха, че има видове рак, при който има голям процент наследственост. Сред тях са на гърдата, простатата, белия дроб, дебелото черво, гениталиите, дихателните пътища и др. При носителите на кръвна група А,заболеваемостта е
2 пъти по-висока сред роднини на болни от стомашен карцином .
Възможността за предаване на основна генна мутация при фамилии с онкологично болни е пропорционална на броя на засегнатите индивиди от това семейство! Трябва да се има предвид,че колкото по-голям е броя на заболелите,толкова по-висок е риска от унаследяване на мутиралия ген. Когато при онкологично болен в млада възраст се открият няколко различни тумора или има двустранни тумори на чифтни органи,рискът за неговите роднини силно се повишава! Определяща в такива случаи е степента на родство.Индивидите от първа линия (родител,дете,брат,сестра) са по застрашени отколкото тези от втора(баба,дядо,чичо,леля).
При наследствения рак много често има съчетания на различни тумори: рак на гърдата с рак на яйчника,рак на колона с рак на матката.
Ако карцином на дебелото черво се е появил преди 50г. възраст в семейството, или двама души от фамилията ви са боледували, опасността за вас е 4 пъти по-голяма. Ако при баща и брат или баща и чичо е открит рак на простата,рискът за вас се увеличава 8 пъти. За пушачите е важно да знаят,че за тях съществува 50 пъти по-голяма опасност, ако имат болен роднина от рак на белия дроб!
Рискът за наследствено обременените се повишава допълнително,ако са пушачи, редовно приемат алкохол, заразени са с онковируси и работят с вредности: йонизиращи лъчения,пестициди,ароматни въглеводороди, бензол, нитрозамини и др.!

Публикувано от Д-р Никола Радев – Началник в отделение по Онкогастроентерология към „КОЦ-Бургас“