Искрена благодарност

Искрена благодарност

Благодарим ви, че сте с нас !
Искрена благодарност и респект , към целия екип на Община -Бургас и децата на Бургас , за проявената грижа и съпричастност към пациентите на „Комплексен онкологичен център – Бургас „.
Мартениците стигнаха до пациентите с пожелание за здраве и дълголетие.