информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности

информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности

База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. Комплексен онкологичен център – Бургас Медицинска онкология 3 07.10.2021г. 24.10.2021г. 887607596 да
2. Комплексен онкологичен център – Бургас Лъчелечение 3 07.10.2021г. 24.10.2021г. 887607596 да