АКТУАЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

Начало / АКТУАЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

00232-2016-0006/12.04.2016 Доставка, монтаж, обучение на персонала и пускане в експлоатация, включително гаранционен сервиз, на високотехнологична медицинска апаратура за дооборудване на Отделение по лъчелечение в „КОЦ-Бургас“ ЕООД.

Обявление за изпълнен договор – публ.22.10.2019 Информация – плащания Информация-гаранция за участие – публ.21.07.2016 Договор с подизпълнител- публ.21.07.2016 Договор –...

00232-2016-0005/28.03.2016 Доставка, монтаж, предварително изпитване и въвеждане в експлоатация на автоматичен хематологичен анализатор, за нуждите на Клинична лаборатория при “КОЦ-Бургас” ЕООД, както и обучение на персонала на място и извършване на гаранционен сервиз – комплексно

Обявление за изпълнен договор – публ.19.12.2018 Информация – плащания Информация.-гаранция за участие – публ.21.07.2016 Информация-гаранции за участие – публ.12.07.2016 Договор...

00232-2016-0002/10.03.2016 Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала на място и извършване на гаранционен сервиз на Мултимодална апаратура за идентификация и детекция на лимфни възли и туморни маси за нуждите на Отделение по онкологична хирургия при “КОЦ-Бургас” ЕООД – комплексно.

Информация – гаранция участие – публ.15.08.2016 Договор – публ.08.08.2016 Решение за класиране – публ.13.06.2016 Протоколи 2 и 3 – публ.13.06.2016...

00232-2015-0011 Доставка, монтаж, предварително изпитване и въвеждане в експлоатация на Видеогастроскоп, за приложение в Отделение по онкогастроентерология на “КОЦ-Бургас” ЕООД, както и обучение на персонала на място и извършване на гаранционен сервиз – комплексно

Обявление за приключване на договор – публ.10.08.2018 Информация – плащане – публ.05.04.2016 Договор – публ.25.02.2016 Протоколи – публ.02.02.2016 Решение за...

00232-2014-0004 Доставка, монтаж и гаранционен сервиз на болнично обзавеждане – болнични легла, матраци, болнични шкафчета, кушетки, болнични колички и медицински шкафове, по приложена спецификация – комплексно.

Информация – приключен договор Съобщение за отваряне на ценови оферти Решение на Управителя Решение АОП Обявление АОП Документация Спецификация Оферта...