АРХИВ

Начало / АРХИВ

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

00232-2016 Предварително обявление в АОП – храна, абонаментен сервиз – публ.22.02.2016 00232-2016 Предварително обявление в АОП – медикаменти – публ.22.02.2016...

00232-2015-0012 Доставка на електроенергия ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД за срок от 2(две) години.

Обявление за приключване на договор – публ.23.02.2018 Информация – плащания Договор – публ.25.02.2016 Становище на АОП за предварителен контрол по...

00232-2015-0009 Доставка на шестнадесет номенклатури лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, по приложена спецификация.

Обявление за приключен договор – публ.24.01.2017 Информация – плащания Информация – гаранции за участие – публ.12.01.2016 Договори – публ.11.01.2016 Решение...

00232-2015-0008 Доставка, монтаж, предварително изпитване и въвеждане в експлоатация на един брой нов широколентов конвексен трансдюсер, за нуждите на Отделение по образна диагностика при “КОЦ-Бургас” ЕООД, както и извършване на гаранционен сервиз – комплексно.

Информация – приключен договор – публ.07.01.2016 Информация – плащане – публ.07.01.2016 Информация – гаранция за участие – публ.23.12.2015 Договор –...

00232-2015-0005 Вътрешно преустройство съществуваща база на КОЦ – Бургас от помещение за телегаматерапевтичен апарат в помещение за линеен ускорител в УПИ VI, КВ. 135Б, ЦГЧ – гр. Бургас

Обявление за приключване на договор – публ.21.03.2017 Информация – плащания Информация – гаранция за участие – публ.03.12.2015 Договор – публ.25.11.2015...