АРХИВ

Начало / АРХИВ

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

00232-2016 Предварително обявление в АОП – храна, абонаментен сервиз – публ.22.02.2016 00232-2016 Предварително обявление в АОП – медикаменти – публ.22.02.2016...

00232-2014-0017 Доставка на медицински консумативи за клинична лаборатория – реактиви за биохимичен анализатор „EXSPRESS PLUS“, по приложена спецификация

Информация – гаранция за изпълнение – публ.19.07.2016 Информация изпълнен договор – публ.30.06.2016 Информация – плащания Договор – публ.24.02.2015 Информация –...

2014-ПП-902 62 84 Доставка на технециев генератор, китове за сцинтиграфски изследвания, китове за радиоимунологични изследвания на туморни маркери, радиофармацевтици за терапия и за диагностика in vivo

Информация – гаранции – публ.14.04.2015 Информация – приключени договори – публ.06.04.2015 Информация – плащания