Нов Диагностично-Консултативен Блок

Начало / Информация за нас / Нов Диагностично-Консултативен Блок

Със свои средства „Комплексен онкологичен център – Бургас“ и помощ от Община Бургас и   в момента изграждат и нова специализирана поликлиника. Така се образува цял комплекс, включващ съществуващата сграда на КОЦ, а непосредствено до нея са бункерът с линейния ускорител и поликлиниката, която вече е вдигната до трети етаж – нейното завършване няма да може да се случи тази година, но ще продължи през следващата.

В онко поликлиниката ще има хоспис за медицинско наблюдение и поддържащо лечение на онкоболни пациенти – услуга, която в момента липсва. Идеята е да бъде осигурено висококачествено и достъпно медицинско обслужване на всички нуждаещи се от такъв тип специализирана грижа в града и областта.

Сградата на бъдещата поликлиника с хоспис е четириетажна. В нея медицински екипи ще предоставят координирана и състрадателна грижа за всички пациенти с напреднал стадий на различни ракови заболявания. В сградата по проект ще бъдат разположени микробиологична лаборатория, кабинет завеждащ диагностично – консултативен блок и административна част на първия етаж. Регистратурата ще се намира на втория етаж, заедно със специализираните консултативни кабинети. Медицинска статистика, Регионален раков регистър, легла за краткосрочен престой до 12 часа и още консултативни кабинети ще бъдат изградени на третия, а хосписът ще се намира на четвъртия етаж.

Основната задача на новата структура е да подобри достъпа до специализирана и качествена здравна грижа за пациентите, както и да се поддържа качеството на живот на болните.