ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕТ/КТ /PET-CT/ ИЗСЛЕДВАНЕ

Начало / ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕТ/КТ /PET-CT/ ИЗСЛЕДВАНЕ