Албена Симеонова
Длъжностно лице по защита на данните, 
„КОЦ – Бургас“ ЕООД