Д-р Динко Динев

Д-р Динко Динев e онкогастроентеролог в Комплексен онкологичен център – Бургас.  Завършва Медицинския университет във Варна. След това  специализира и работи в клиниката по гастроентерология на УМБАЛ Св. Марина Варна като част от екипа на проф. И. Коцев и доц. М. Мирчев.