Д-р Мая Катрафилова

Д-р Мая Катрафилова , Уролог. Завършва Медицински университет София с отличие през 2006 година. Година по-късно печели конкурс за асистент по фармакология в същия университет, където работи 2 години. Специалност по Урология придобива през 2016г. в Атинския университет. По време на специализацията си работи активно в областта на уро-онкологията и детската урология.С опит в областта на брахитерапията на простатната жлеза. Притежава Европейски сертификати за флексибилна уретероскопия, лапароскопия и перкутанна нефролитотомия.