2018-обява-907 78 68 Доставка на два лекарствени продукта за лечение на онкологични заболявания, съгласно приложена спецификация

Обява – публ.28.06.2018 Документация – публ.28.06.2018 Информация за публикувана обява – публ.28.06.2018 Информация за удължаване срока за получаване на оферти – публ.10.07.2018 Протокол – публ.18.07.2018

2018-обява-907 75 58 Ежедневна стерилизация на инструментариум и материали (операционно бельо и облекло, хирургични материали и инструменти)

Обява – публ.21.06.2018 Документация – публ.21.06.2018 Информация за публикувана обява – публ.21.06.2018 Информация за удължаване срока за събиране на оферти – публ.29.06.2018 Протокол – публ.11.07.2018

2018-обява-907 72 92 Доставка на технециев генератор, китове за сцинтиграфски изследвания и китове за радиоимунологични изследвания на туморни маркери, по приложена спецификация

Обява – публ.15.06.2018 Документация – публ.15.06.2018 Информация за публикувана обява – публ.15.06.2018 Информация за удължен срок за събиране на оферти – публ.03.07.2018 Протокол – публ.11.07.2018

2018-обява-9076893 Ежедневна стерилизация на инструментариум и материали (операционно бельо и облекло, хирургични материали и инструменти

Обява – публ.06.06.2018 Документация – публ.06.06.2018 Информация за публикувана обява – публ.06.06.2018 Информация за удължаване срока за събиране на оферти – публ.15.06.2018 Съобщение за оттегляне на публикуваната обява – публ.21.06.2018

00232-2018-0004/10.04.2018 Доставка на нова Ултразвукова(ехографска) система за специализирани изследвания в образната диагностика

Решение и обявление – публ.11.04.2018 Документация – публ.11.04.2018 Методика за оценка на офертите – публ.11.04.2018 Спецификация – публ.11.04.2018 еЕЕДОП – PDF – публ.11.04.2018 еЕЕДОП – XML – публ.11.04.2018 Съобщение за отваряне на ценовите предложения – публ.22.05.2018 Доклад и протоколи от работата на комисията – публ.08.06.2018 Решение за класиране – публ.08.06.2018 Обявление за възложена поръчка – публ.06.07.2018 Договор – публ.06.07.2018

00232-2018-0003/13.03.2018 – Доставка на лекарствени продукти, разпределени в две обособени позиции, съгласно техническа спецификация

Решение и Обявление АОП – публ.15.03.2018 Документация – публ.15.03.2018 Разяснение за еЕЕДОП – публ.22.03.2018 еЕЕДОП – PDF – публ.22.03.2018 eEEДОП – XML – публ.22.03.2018 Съобщение за отваряне на ценовите предложения – публ.24.04.2018 Доклад и протоколи от работата на комисията – публ.04.05.2018 Решение за класиране – публ.04.05.2018 Решение за прекратяване по чл.110-1-1 – публ.04.05.2018 Решение за прекратяване по чл.110-1-2 – публ.04.05.2018 Обявление за …

00232-2018-0002/06.03.2018 Доставка на медицински консумативи по приложена спецификация.

Решение и обявление – публ.07.03.2018 Документация – публ.07.03.2018 Разяснение изх.№361/21.03.2018 Решение за одобряване на обявление за изменение – публ.23.03.2018 Документация-коригирана – публ.23.03.2018 Спецификация и образци-коригирани – публ.23.03.2018 еЕЕДОП – PDF еЕЕДОП – XML Протокол 1 – публ.20.04.2018 Съобщение за отваряне на ценовите предложения – публ.04.05.2018 Протоколи 2 и 3 – публ.16.05.2018 Доклад от работата на комисията – публ.16.05.2018 Решение за …

00232-2018-0001/04.01.2018 – Абонаментен сервиз, включващ профилактика и ремонт на медицинска техника, по приложена спецификация

Документация – публ.06.01.2018 г. Решение и обявление – публ.08.01.2018 Протокол 1 – публ.16.02.2018 Протокол 1 – корекция на техническа грешка – стр.2, т.1 – публ.19.02.2018 Съобщение за отваряне на ценовите предложения – публ.02.03.2018 Протоколи 2 и 3 – публ.09.03.2018 Доклад на комисията – публ.09.03.2018 Решение за класиране – публ.09.03.2018 Решение за прекратяване на ОП по чл.110-1-1 от ЗОП – публ.09.03.2018 …

00232-2017-0010 Извънгаранционен абонаментен сервиз, включващ профилактика и ремонт на високоспециализирана медицинска апаратура, съгласно приложена спецификация

Решение за откриване на процедура и Обявление – публ.08.12.2017 Документация – публ.08.12.2017 Протокол 1 – публ.18.01.2018 Съобщение за отваряне на ценовите предложения – публ.08.02.2018 Протоколи 2 и 3 – публ.16.02.2018 Доклад на комисията – публ.16.02.2018 Решение за класиране – публ.16.02.2018 Обявление за възложена поръчка – публ.26.03.2018 Договор – публ.26.03.2018

00232-2017-0009 Доставка на лекарствени продукти, разпределени в тридесет и четири обособени позиции, съгласно техническа спецификация

Решение за откриване на процедура и Обявление – публ.07.12.2017 Документация – публ.09.12.2017 Документация – променена – публ.23.12.2017 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – публ.28.12.2017 Протокол 1 – публ.18.01.2018 Съобщение за отваряне на ценовите предложения – публ.31.01.2018 Протоколи 2 и 3 – публ.08.02.2018 Доклад на комисията – публ.08.02.2018 Решение за класиране – публ.08.02.2018 Решение за прекратяване …