00232-2018-0009/04.09.2018 Доставка на нова едноканална електрохирургична система за фузия на съдове и тъкани, с комплект инструменти за конвенционална хирургия, за нуждите на Отделение по онкологична хирургия в „КОЦ-Бургас“ ЕООД

Решение и обявление – публ.07.09.2018 Документация – публ.07.09.2018

00232-2018-0007/01.08.2018 Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, разпределени в две обособени позиции, съгласно приложена спецификация.

Документация – публ.04.08.2018 Решение и обявление – публ.06.08.2018 Съобщение за отварянето на ценовите предложения – публ.19.09.2018

00232-2018-0005/25.07.2018г. Доставка на нов автоматичен тъканен процесор – хистокинет, за програмируема обработка на хистологични тъкани в областта на патологията

Решение и обявление – публ.26.07.2018 Документация – публ.26.07.2018 Електронен ЕЕДОП – публ.26.07.2018 Разяснение – публ.07.08.2018 Протокол 1 – публ.03.09.2018 Съобщение за отварянето на ценовите предложения – публ.21.09.2018