АКТУАЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

Начало / АКТУАЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

00080-2020-0012 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение № РД-11-158/26.03.2021 г., за нуждите на КОЦ-Бургас“

Покана – публ.02.04.2021 Договор проект – публ.02.04.2021 Съобщение за публичен жребий – публ.22.04.2021 Протокол на комисията – публ.11.05.2021 Решение за...

00080-2020-0010 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г., за нуждите на КОЦ-Бургас“

Покана – публ.02.04.2021 Договор проект – публ.02.04.2021 Съобщение за публичен жребий – публ.22.04.2021 Протокол на комисията – публ.11.05.2021 Решение за...

00080-2020-0010 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021 г., за нуждите на КОЦ-Бургас“

Покана – публ.31.03.2021 Договор проект – публ.31.03.2021 Съобщение за публичен жребий – публ.20.04.2021 Протокол на комисията – публ.10.05.2021 Решение за...

00080-2020-0012 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021 г., за нуждите на КОЦ-Бургас“

Покана – публ.31.03.2021 Проект на договор – публ.31.03.2021 Съобщение за публичен жребий – публ.20.04.2021 Протокол на комисията – публ.10.05.2021 Решение...

00080-2020-0004 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021 г., за нуждите на КОЦ-Бургас“

Покана – публ.11.02.2021 Договор – проект – публ.11.02.2021 Съобщение за публичен жребий – публ.05.04.2021 г., 10:58 ч. Протокол на комисията...

00080-2020-0011 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021 г., за нуждите на КОЦ-Бургас“

Покана – публ.10.02.2021 Договор – проект – публ.10.02.2021 Протокол на комисията – публ.23.03.2021 Решение за определяне на изпълнители – публ.23.03.2021...

00080-2020-0011 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021 г., за нуждите на КОЦ-Бургас“

Покана – публ.10.02.2021 Договор – проект – публ.10.02.2021 Протокол на комисията – публ.23.03.2021 Решение за определяне на изпълнители – публ.23.03.2021...

00080-2020-0004 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на два лекарствени продукта от Рамково споразумение № РД-11-24/18.01.2021 г., за нуждите на КОЦ-Бургас“

Покана – публ.09.02.2021 Договор-проект – публ.09.02.2021 Протокол на комисията – публ.19.03.2021 Решение за определяне на изпълнители – публ.19.03.2021 Обявление за...

00080-2019-0022 на МЗ – Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания за нуждите на „КОЦ-Бургас“ ЕООД по Рамково споразумение на МЗ № РД-11-277/24.06.2020 г.“

Покана по обособена позиция № 2 – публ.10.08.2020 Проект на договор – публ.10.08.2020 Съобщение за публично провеждане на жребий –...

00080-2019-0022 на МЗ – Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания за нуждите на „КОЦ-Бургас“ ЕООД по Рамково споразумение на МЗ № РД-11-270/22.06.2020 г.“

Покана по обособена позиция № 1 – публ.10.08.2020 Проект на договор – публ.10.08.2020 Съобщение за публично провеждане на жребий –...

2020-обява-9099415 / 10.06.2020 Ежедневна стерилизация на инструментариум и материали (операционно бельо и облекло, хирургични материали и инструменти)

Обява – публ.10.06.2020 Документация – публ.10.06.2020 Информация за публикувана обява – публ.10.06.2020 Информация за удължаване срока за получаване на оферти...

00232-2020-0003/19.05.2020 Доставка на лекарствени продукти – общи и за лечение на онкологични заболявания, разпределени в две обособени позиции

Решение и обявление – публ.21.05.2020 Документация – публ.22.05.2020 Протокол 1 – публ.03.07.2020 Съобщение за отваряне на ценовите предложения – публ.14.07.2020...

00232-2020-0001/20.02.2020 г. Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи и радиофармацевтици за нуждите на Отделение по нуклеарна медицина

Решение и обявление – публ.24.02.2020 Документация – публ.24.02.2020 Окончателно становище на АОП от ССИ № КСИ-31/05.03.2020 – публ.09.03.2020 Решение за...