Д-р Станко Данданов

Обща и клинична патология

Началник Отделение по обща и клинична патология

Завършил медицина през 1984 г. в МУ Варна
Придобита специалност „Патоанатомия и цитопатология“ през 1992 г.
Магистър по „Стопанска управление“ със специализация по „Здравен мениджмънт“

Професионален стаж :
Работа като клиничен патолог- 30 г. в „УМБАЛ-Бургас” АД и „КОЦ-Бургас” ЕООД
Преподавател към Медицински колеж Бургас
Участие в научна програма „Fungal Bionics Freiburg- Mazuyama”
Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по патология, Европейско дружество по патология
Участие на конгреси, симпозиуми и специализирани курсове.

Интереси в областта на туморната и съдебната патология