Д-р Ярослава Маринчева

Обща и клинична патология

Ординатор в Отделение по обща и клинична патология

Завършва медицина в МУ Варна през 2003 г. Придобита специалност „Обща и клинична патология“ 2012 г.

Професионален стаж:
Работа като клиничен патолог – 11 г. в УМБАЛ „ Царица Йоанна – ИСУЛ „ София и „КОЦ-Бургас” ЕООД.
Асистент към катедра патология в Медицинска академия София
Член на Български лекарски съюз

Допълнителни следдипломни курсове и квалификации:
– Гинекологична цитологична диагностика – Рим Италия 2014 г.
– Диагностика заболяванията на млечната жлеза Медицински университет Грац Австрия 2014 г.
– Молекулярна диагностика, геномика и епигенетика в клиничната онкология Рим Италия 2015 г.
– Диагностика заболяванията на женска полова система- Европейско училище по патология 2015 г.
– Диагностика заболяванията на млечната жлеза – Европейско училище по патология Будапеща Унгария 2016 г.
– Съвременни тенденции в диагностиката и терапията при пациенти с белодробен карцином – Университетска болница Базел – Швейцария 2017 г.