Д-р Ярослава Маринчева

Обща и клинична патология

 

Oрдинатор в Отделение по обща и клинична патология

Д-р Ярослава Маринчева завършва медицина в Медицински Университет – Варна през 2003. Специализира „Обща и клинична патология“ в УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“ – София и е асистент към катедра Патология в Медицинска академия, София. Придобива специалност през 2012 и продължава да работи като клиничен патолог като част от екипа на КОЦ – Бургас.

Д-р Маринчева е съавтор на над 15 научни публикации и съобщения в български и международни списания и форуми. Продължава специализацията и обучението си по Патология чрез международни следдипломни курсове и квалификации, някои от които са:

  • Гинекологичнацитологична диагностика – Рим, Италия (2014)
  • Диагностика на болести на млечната жлеза – Медицински университет Грац, Австрия (2014)
  • Молекулярна диагностика,геномика и епигенетика в клиничната онкология– Рим, Италия (2015)
  • Диагностика на болестите на женска полова система – Европейско училище по патология (2015)
  • Диагностика на болестите на млечната жлеза – Европейско училище по патология – Будапеща, Унгария (2016).
  • Съвременни тенденции в диагностиката и терапията при пациенти с белодробенкарцином – Университетска болница Базел, Швейцария (2017)
  • Семинар по патология, Американско-Австрийска фондация, Залцбург, Австрия (2019)