Д-р Николов

Медицинска онкология

Медицинска онкология. Вътрешни болести.

18 годишен стаж в областта на онкологията.Интереси:клинични проучвания и биологична терапия.Член на БАМО и Клуб Мед. Онколог.