Д-р Ася Консулова е родена през 1978  в гр. София. Завършила е Медицина в Медицински университет – Варна през 2003г. От март 2004 работи като лекар в Клиника по Медицинска онкология, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и специализира Вътрешни болести към Медицински университет – Варна. От 2007 е асистент по вътрешни болести към университета и от 2009 практикува и като асистент към Департамента за чуждоезиково обучение. През 2011 придобива специалност по Вътрешни болести, а през 2015 специалност по Медицинска онкология. През 2016 защитава докторска дисертация по Медицинска онкология на тема: „Експресия на някои плазмени и тъканни биомаркери като потенциални предиктори за антиангиогенезна терапия с bevacizumab при метастатичен дебелочревен карцином“.

Д-р Консулова е специализирала в Градска болница „Фридрихщад“ през 2003/2004, Дрезден, Германия. Работи като асистент по Медицинска онкология през 2005 – 2007 в Инситут „Жул-Борде“ като специализира и в Брюкселския свободен университет в Белгия със стипендия на Европейския съюз. Д-р Консулова печели стипендия на ESMO през 2010 и отново продължава обучението си в Инситут „Жул-Борде“ и Брюкселския свободен университет. През 2012-2013 е лауреат на годишна стипендия „Теодора Захариева“ за млади лекари-специализанти в България. Носител е на приз „Любим преподавател“ за випуск 2014, Факултет по Медицина, Англоезично обучение на Медицински университет – Варна. През октомври – декември 2017 със стипендия на CECOG специализира в AKH – Виена, след което през януари-август 2018 продължава обучението си в CCC Champalimaud, Лисабон, Португалия като стипендиант на Европейското училище по онкология.

Д-р Консулова е част от екипа на КОЦ – Бургас от Януари 2019 и е инициатор на проекта Онкохелп. Има над 100 научни публикации и съобщения, от които повечето са в международни списания и форуми. Основен интерес тя има към карцином на гърда, гинекологични и невроендокринни тумори. Член на Европейската ракова организация (ECCO), Европейското общество по Медицинска онкология (ESMO), Американското общество по клинична онкология (ASCO), член и секретар на етичната комисия към „Млад Онколог“, България. От 2020 година е и посланик на Европейското училище по Онкология  (ESO).