Д-р Тодор Ангелов

Онкологична хирургия

Началник отделение 

Специалист хирург и онколог

Следдипломна квалификация:
– Индивидуално обучение по гръдна хирургия,
– Индивидуално обучение по онкохирургия,
– Реконструктивна хирургия на млечната жлеза след операция,
– Покриване не дефекти с собствени тъкани по съседство,
– Спешни състояния в онкохирургията,
– Лапароскопска хирургия.