Д-р Хамис Албелтажи

Онкологична хирургия

Специалист уролог

Следдипломна квалификация:
– Хирургия на уретрата в Натания,
– Лапароскопска хирургия в Лайпциг,
– Трансуретрална и уретерална хирургия в Мюнхен.